Kazachstán: aktuální situace pro český export

kazachstán

Česká agentura pro podporu obchodu CzechTrade připravila komentář k aktuální situaci v Kazachstánu. Ten slouží k základní orientaci a pochopení exportních vztahů českých společností obchodujících s Kazachstánem.

Kazachstán

Zaměření trhu- Obory perspektivní pro uplatnění českých firem:

• Energetika | jedná se hlavně o vývoj technologií pro uhelné elektrárny
• Těžba ropy, zemního plynu, nerostů | zejména se jedná o těžbu uhlí a vzácných kovů
• Strojírenství
• Potravinářství

V prvních dvou oborech plánuje agentura CzechTrade dokonce dvě oborové mise se zaměřením na metalurgii a energetiku, které mají proběhnout na jaře. Tyto obory jsou vysoce perspektivní a české firmy mají vysoké šance na uplatnění.

V loňském roce CzechTrade v Kazachstánu realizoval tři oborové mise, o něž byl enormní zájem ze strany podnikatelů. Jednalo se o březnovou misi dodavatelů technologií pro uhelné elektrárny (účast 12 firem) a dubnovou misi povrchového dobývání nerostů (účast 11 firem). Závěrem roku proběhla rovněž petrochemická mini-mise za účasti 4 firem.

Velikost zahraničního obchodu za období leden-říjen 2021

 • Celkový dovoz z Kazachstánu do ČR: 12 814 420 (tis. Kč)
 • Podíl Kazachstánu na celkovém vývozu ČR: 0,1%
 • Pořadí Kazachstánu v exportu z ČR: 51. místo; 3 923 791 (tis. Kč)
 • Pořadí Kazachstánu v dovozu do ČR: 36. místo; 12 814 420 (tis. Kč)

Top položky vývozu z ČR do Kazachstánu za leden-říjen 2021

 • Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích: Vývoz 1 185 824 tis. Kč
 • Stroje na automatické zpracování dat: Vývoz 1 022 359 tis. Kč
 • Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; sluchátka všech druhů, též kombinovaná s mikrofonem, a soupravy (sady) sestávající z mikrofonu a jednoho nebo více reproduktorů; elektrické nízkofrekvenční zesilovače: Vývoz 301 861 tis. Kč
 • Léky: Vývoz 84 295 tis. Kč
 • Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory: Vývoz 69 174 tis. Kč

Zdroj: ČSÚ, pohyb zboží přes hranice

V tuto chvíli v Kazachstánu etablováno odhadem 5 českých společností, tj. mají své přímé zastoupení. Dalších cca 40 českých exportérů realizuje obchodní aktivity prostřednictvím místního partnera.

Příklad českého exportéra je společnost VELTEKO, který je aktivní v Kazachstánu:

 • Kontakt pro média: Ing. Marek Škvor, +420 602 659 720, marek.skvor@velteko.cz, www.velteko.cz
 • Dodávky potravinářských technologií (balicí linky, hnětací linky atd.) přímo do Almaty

Dopad na export
V případě, že se situace v zemi brzy zklidní a vrátí se zpět do běžných kolejí, je velký předpoklad, že to na české vývozce nebude mít prakticky žádný dopad. Pokud bude situace dále eskalovat, nelze v tuto chvíli odhadnout jakýkoliv vývoj. Nicméně pozice českých společností je silná a vztahy více než dobré.

Současná situace v Almaty, kde sídlí kancelář CzechTrade
Telefonické spojení je často přerušováno a dovolat se v tuto chvíli je velmi obtížné. Stejně tak je to s internetovým připojením, které bylo včera spuštěno pouze na čtyři hodiny. Situace v Kazachstánu se pomalu zklidňuje, ohnisko je podle našich informací nyní pouze v Almaty. Všichni očekávají vývoj dnešní noci. Nastolena jsou přísná bezpečnostní opatření a od 23 hodin by mělo platit stanné právo, kdy se lidé nesmějí přibližovat k oknům atd. Dnes také došlo k uzavření pozemní i vzdušné hranice Kazachstánu.

Zdroj zprávy: CzechTrade
CzechTrade