Klimatický balíček Fit for 55 musí respektovat technologickou neutralitu a zohlednit i nákladovou efektivitu, říká náměstkyně Tauberová

MPO logo

Jak zajistit úspěšnou budoucnost textilního průmyslu a energeticky náročných průmyslových odvětví ve světle klimatického balíčku Fit for 55? O tom diskutovali zástupci členských států na neformálním jednání Rady pro konkurenceschopnost ve Slovinsku.

V rámci úsilí EU akcelerovat zelenou a digitální transformaci a dosáhnout k roku 2050 klimatické neutrality EU zaměřilo Slovinsko jako hostitelská země pozornost unijních ministrů průmyslu na dva důležité průmyslové ekosystémy – textilní průmysl a energeticky náročná průmyslová odvětví. „Textilní průmysl je jedním ze sektorů, které byly pandemií zasaženy nejvíce,“ řekla náměstkyně pro zahraniční obchod a EU MPO Martina Tauberová a dodala: „současně jej lze zacíleným přístupem a investicemi zapojit do cirkulární ekonomiky a podpořit tak sběr, třídění a recyklaci textilií.“ Stejně tak se vyslovila i pro posílení výzkumu a inovací recyklačních technologií.

ekologie

Energeticky náročná odvětví jako je např. ocelářský či chemický průmysl patří mezi odvětví, jež budou muset v procesu dekarbonizace investovat značné prostředky do modernizace výroby, transformace na jiné energetické zdroje i do vzdělávání pracovníků. „Výchozí pozice v jednotlivých zemích a podnicích je odlišná, na místě je proto flexibilita a technologická neutralita“, zdůraznila v rámci svého vystoupení nám. Tauberová. „Bude nutné podporovat další výzkum, vývoj a následnou komercializaci nových technologií, včetně zajištění rozvoje související infrastruktury,“ dodala. „Pandemie nám ukázala citlivost hodnotových řetězců, například pokud jde o dovoz vstupů do výroby. Proto rovněž zdůrazňujeme, že obchodní politika EU musí zůstat otevřená. Měli bychom se zaměřit na diverzifikaci prostřednictvím ambiciózních dohod o volném obchodu se třetími zeměmi a otvírat tak nové trhy pro naše podniky. Neméně důležitá je také finanční podpora podniků z unijních fondů a sektorově zaměřených programů napříč odvětvími tak, aby byly schopny plnit požadavky v souladu s cíli udržitelného financování“ upřesnila náměstkyně Tauberová.

V souvislosti s diskutovanými průmyslovými odvětvími odkázala náměstkyně Tauberová na nově přijatou Vodíkovou strategii ČR. Ta staví vodík do centra tuzemské transformace energeticky náročných průmyslových odvětví. Na druhé straně ČR dlouhodobě upozorňuje na to, že je třeba i zde při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku umožnit využití dalších přechodových technologií, které jsou v podmínkách ČR svázány se zemním plynem a jadernou energetikou. Výkonný místopředseda Frans Timmermans při své nedávné návštěvě v ČR uvedl, že EK bude respektovat energetický mix ČR, i podporu OZE, jádra a jako transitního zdroje rovněž zemního plynu.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo