KUKA KMP 600-S diffDrive: nové cesty pro intralogistiku

Kompaktní silák, který splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky: Nová generace KMP 600-S diffDrive rozšiřuje nabídku společnosti KUKA v oblasti mobilních platforem. Díky rychlosti až dvou metrů za sekundu je KMP 600-S diffDrive rychlý a díky laserovým skenerům a rozpoznávání 3D objektů stejně bezpečný.

kuka KMP 600-S

Kolega bez kolizí posouvá intralogistiku na novou úroveň
Požadavky na mobilní řešení pro průmysl jsou nesmírně vysoké. Pomocí mobilní platformy společnosti KUKA KMP 600-S diffDrive nyní existuje nový bezobslužný transportní systém, který podporuje intralogistiku výroby rychle a s užitečným zatížením až 600 kilogramů. KMP 600-S diffDrive je přitom co nejlépe vyzbrojen na těžký každodenní život průmyslové výroby: Díky provedení v IP 54 pracuje vždy spolehlivě i za nepříznivých podmínek, jako je stříkající voda a prach.

Maximálně bezpečný, maximálně flexibilní
Všechny mobilní platformy společnosti KUKA garantují zaměstnancům maximální volnost pohybu bez ochranných plotů. A KMP 600-S diffDrive rovněž. Laserové skenery namontované v přední a zadní části stroje nabízejí maximální bezpečnost a umožňují vysokou rychlost ve všech směrech jízdy, pokud to doba cyklu vyžaduje. „Bezpečnost je pro nás zásadní“, říká Jakob Brandl, manažer portfólia u společnosti KUKA. „Proto je po osmi bezpečnostních zónách před a za KMP 600-S diffDrive, které si mohou zákazníci individuálně upravit – přizpůsobit rychlosti vozidla a aplikaci.“

kuka KMP 600-S
Osm bezpečnostních zón před a za mobilní platformou lze konfigurovat individuálně

Rozhraní pro každou potřebu
KMP 600-S diffDrive lze rozšířit o rozpoznávání 3D objektů. Rozpozná tak překážky, které se nachází mezi 50 milimetry a 2,10 metry nad zemí. KMP 600-S diffDrive může propojit různé pracovní stanice a poskytuje k tomu přesně ty nosné možnosti, které zákazník potřebuje. Funguje tak například jako AGV s vrchním plněním („Automated Guided Vehicle“) a pomocí integrovaného zvedacího zařízení může zvedat palety resp. krabice až do 60 milimetrů.

kuka KMP 600-S
Integrované zvedací zařízení: KMP 600-S diffDrive dokáže zvedat palety nebo krabice až o 60 milimetrů

KUKA.NavigationSolution pro navigaci a management flotily
Uvedení KMP 600-S diffDrive do provozu probíhá prostřednictvím manuálního ovladače, aplikace lze programovat pomocí JAVA. Každý KMP 600-S diffDrive má provozní dobu okolo osmi hodin a lze jej znovu dobít za dvě hodiny. KUKA.NavigationSolution přitom monitoruje celou flotilu: Rozpozná stav nabití baterie a která vozidla jsou připojena k síti WLAN. Po počátečním získání znalostí o prostředí prostřednictvím algoritmu SLAM přebírá softwarové řešení lokalizaci v prostoru (na samotném vozidle), jakož i koordinaci vozidel (na centrálním počítači). Pomocí parametrů, jako je např. vzdálenost a rychlost, určí manažer flotily nejlepší trasu na silniční síti – samozřejmě bez kolize.

Zdroj zprávy: KUKA