Komentář generálního ředitele CzechTrade Radomila Doležala k aktuální statistice zahraničního obchodu

CzechTrade Doležal

Aktuální statistiky zahraničního obchodu ukazují, že po kladném výsledku zaznamenaném v minulém měsíci se v březnu export s meziročním snížením o 3,3 % vrátil ke klesajícímu trendu posledních měsíců.

eport

“Z hlediska teritoriálního zaměření sledujeme meziroční pokles vývozu do EU, u našich dvou hlavních vývozních partnerů Německa a Slovenska se jedná o pokles o 13,4 %, respektive 9,6 %. Naopak export roste do zemí mimo Evropskou unii, a to dokonce o 16,5 %. Je vidět, že evropský trh se nenachází v nejlepší kondici a zároveň se do aktivit českých firem propisuje snaha hledat náhradní odbytiště. Nejvíce vzrostl vývoz do Singapuru, Spojených arabských emirátů a Číny, přičemž jejich podíl na celkovém vývozu je nízký. Do popředí zájmu českých exportérů se dostávají i Spojené státy, kde meziročně vzrostl export o 15,1 %. Také proto posílíme působnost CzechTrade v tomto teritoriu otevřením nové kanceláře v San Franciscu, které je příležitostí pro startupové a vysoce inovativní firmy,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal a dodává: „Ze sektorového pohledu v březnu nejvíce rostl vývoz počítačů, elektronických a optických přístrojů o 6,5 % a ostatních dopravních prostředků o 4,6 %. Meziroční pokles pozorujeme ve vývozu strojů a zařízení a elektrických zařízení. Pozitivní zprávou zůstává meziroční růst nových průmyslových zakázek ze zahraničí, a to o 8,6 %.“

Výsledky zahraničního obchodu se zbožím za únor 2024 čtěte na webových stránkách Českého statistického úřadu.

O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 26 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.
www.czechtrade.cz

Zdroj zprávy: CzechTrade
CzechTrade logo