Komentář k průmyslu a zahraničnímu obchodu za rok 2021

Průmyslová produkce v minulém roce vzrostla meziročně o 6,4 %. Vysoký růst vychází ovšem z rekordního poklesu v roce 2020. Dařilo se i českému exportu, který meziročně stoupl o téměř 13 %. Firmy ovšem nadále naráží na řadu překážek, kvůli kterým celková produkce zatím nedosáhla předkrizových hodnot.

Průmyslová produkce v roce 2021 po předchozím více než 7% poklesu vzrostla po očištění o počet pracovních dní o 6,4 %, bez očištění o 6,7 %. Objem výroby v porovnání s předchozím rokem zvýšila naprostá většina průmyslových odvětví. Rok 2021 ale průmysl zakončil poklesem, na čemž měly klíčový podíl zejména přetrvávající problémy v automobilovém průmyslu a souvisejících odvětvích. I kvůli tomu se nakonec celková produkce nedostala na předkrizovou úroveň. „Podle odhadů Sdružení automobilového průmyslu se v České republice kvůli dodavatelské krizi v roce 2021 nevyrobilo až 300 tisíc osobních aut, o které by jinak na trhu byl zájem. To se samozřejmě odrazilo i na celkových výsledcích ekonomiky,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

První polovina loňského roku vypadala pro průmysl velmi nadějně, kdy se v některých měsících výroba dokonce dostala na předkrizovou úroveň. Výsledné hodnoty ale ovlivnily přetrvávající problémy české ekonomiky, ať už to je nedostatek zaměstnanců umocňovaný koronavirovou pandemií a špatnou imigrační politikou, skokové zdražování vstupů, zpoždění dodávek či nedostatek některých komponent zejména v automobilovém průmyslu. To, že situace není jednoduchá, ukázal i závěr roku v podobě nižších než očekávaných výsledků průmyslu.

Trochu pozitivnější mají firmy výhled pro letošní rok. V prosinci podle Českého statistického úřadu objem zakázek firmám stoupl o 5,3 %. „Převažující pozitivní očekávání ohledně výhledu zakázek pro letošní rok mají firmy i podle našeho pravidelného šetření s Českou národní bankou. Pozitivně vychází také první indikátory letošního roku, ať už ekonomická nálada podle konjunkturálních průzkumů ČSÚ nebo index nákupních manažerů. Poptávka by tak měla zůstat silná, i když růst nadále brzdí nedostatek pracovníků, zpoždění a nedostatek dodávek nebo vysoké zdražení vstupů. To se letos ještě výrazněji promítne i do cen produkce a v první polovině roku dosáhneme maximální míry inflace. Potenciál k rychlejšímu růstu ekonomiky tedy máme, ale zároveň bude záležet, jak nás ovlivní zmíněné bariéry,“ dodává Bohuslav Čížek.

VZROSTL I ZAHRANIČNÍ OBCHOD
V loňském roce se dařilo také zahraničnímu obchodu se zbožím. Export českých firem v přeshraničním pojetí za celý rok 2021 vzrostl v meziročním srovnání o téměř 13 %. Dramaticky však roste i dovoz, v porovnání s rokem 2020 o téměř 10 % v přeshraničním pojetí, což reflektuje zvýšenou aktivitu české ekonomiky, vysoké nárůsty cen některých dovážených komodit a rostoucí spotřebu českých domácností. „Pro český průmysl je výsledek zahraničního obchodu ovšem dobrá zpráva. Je potěšující, že objemově export nejvíce rostl do našich tradičních partnerských zemí – do Rakouska, Polska, Slovenska, Itálie, Francie, Maďarska, Německa a USA. Svědčí to o lepšící se ekonomické situaci v těchto zemích v post-covidové době. Z jednotlivých zemí pak nejvíce vzrostl export do Indie, Maroka, Japonska, Egypta a Irska, a to o více než 30 %,“ říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Další výsledek českého exportu bude přímo záviset na pokračování obnovy hospodářského růstu u našich největších zahraničních obchodních partnerů. To jsou zejména členské státy Evropské unie, Rusko, USA a Velká Británie. V menší míře pak Čína, Mexiko, Turecko, Ukrajina a státy jihovýchodní Asie. „Objem českého exportu za minulý rok dosáhl podle předběžných údajů ČSÚ rekordních hodnot, kdy export v přeshraničním pojetí překročil bilanci 4,9 bilionu korun. To naznačuje, že český vývoz roste dynamičtěji, než se očekávalo,“ připomíná Lukáš Martin.

Svaz průmyslu a dopravy i nadále vyzývá vládu k ještě aktivnější proexportní politice. Exportérům při hledání nových odběratelů pomůže rychlá obnova podnikatelských misí, podpora účasti českých firem na zahraničních veletrzích i rozšíření portfolia služeb státních institucí, které exportérům zajišťují finanční a institucionální podporu.

Svaz průmyslu a dopravy už v letošním roce uspořádal pro firmy podnikatelskou misi do Spojených arabských emirátů na světovou výstavu EXPO v Dubaji. V následujících měsících by na ni chtěl navázat dalšími cestami. „Rádi bychom vyrazili s exportéry například do Jihoafrické republiky v kombinaci s Angolou nebo Ghanou. Další cesta by měla vést do Chile v kombinaci s Paraguayí, Uruguayí nebo Brazílií, kromě toho firmy chtějí také do Uzbekistánu. Některé naše plány už dostávají konkrétní obrysy. S předsedou vlády bychom chtěli ještě v první polovině roku navštívit Vietnam, s předsedkyní poslanecké sněmovny USA a Kanadu a s ministryní životního prostředí Izrael a Egypt. Nicméně od nové vlády očekáváme proaktivnější přístup k ekonomické diplomacii, a tedy i k zahraničním cestám s podnikatelským doprovodem,“ dodává Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu