Komentář ke schválené novele stavebního zákona

zákon paragraf

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu stavebního zákona, která mění rekodifikaci z roku 2021. Ačkoliv SP ČR vnímal původní rekodifikaci jako lepší úpravu, je schválení novely dobrá zpráva, že se změna tak klíčového zákona konečně posunula a je stanoven termín, kdy by mohlo dojít ke zlepšení současné tristní situace.

„Za Svaz průmyslu bereme novelu stavebního zákona jako politický kompromis, který by ale přesto oproti dnešnímu stavu měl povolování zrychlit. Důležité je, že Sněmovna dnes přijala klíčové pozměňovací návrhy, které koordinaci řízení a zjednodušení řady procesů mohou pomoci. Kvitujeme například vytvoření Dopravního a energetického stavebního úřadu. Smyslem je, aby o takto velkých a specifických stavbách rozhodoval jeden speciální úřad, disponující dostatkem odborníků na takové stavby. Díky tomu by už nemělo docházet k chybám a průtahům v řízení. Nutné je ale zajistit dostatečný počet odborníků a plné fungování DESÚ od 1. ledna 2024,“ popisuje Jan Šebesta, manažer pro dopravu a investice Svazu průmyslu a dopravy ČR a dodává: „Bohužel pod tento úřad, ani pod krajský úřad, nebude spadat povolování výstavby telekomunikačních sítí, které by dávalo také velký smysl. Jsou to stavby, které jsou téměř vždy skoro na chlup stejné a telekomunikační společnosti se pravidelně setkávají s tím, že různé stavební úřady mají v povolovacích řízeních různé požadavky a výklady.“

ADK

Reklama

„Jak se ve výsledku procesy zrychlí, ukáže až čas. Klíčové budou také prováděcí vyhlášky MMR, jejichž podobu zatím neznáme. Zde se ukáže, zda se bude například zjednodušovat dokumentace dle předchozích slibů ministerstev nebo zůstane ta dnešní, komplikovaná. S přijetím novely stavebního zákona tedy zdaleka práce nekončí, spíše naopak,” komentuje Jan Šebesta, manažer pro dopravu a investice Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu