Komentář SP ČR ke zvýšení základní úrokové sazby ČNB

byznys

ČNB naplnila vyjádření některých členů bankovní rady z poslední doby, kteří avizovali, že utužení měnové politiky není v současné době u konce. Základní dvou týdenní (2T) Repo sazba byla zvýšena o 0,5 p. b. na celkových 5 %. Od května 2021 tak 2T Repo sazba vzrostla již o 4,75 % a je tak nejvýše od začátku roku 2002. ČNB současně rozhodla o zvýšení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 4 % a lombardní sazby na 6 %.

ČNB reaguje na rychle rostoucí inflaci a očekávání jejího dalšího vysokého růstu. „V únoru dle ČSÚ dosáhla spotřebitelská inflace meziročně 11,1 %, přičemž ještě v červnu loňského roku byla na 2,8 %. Je navíc patrné, že inflace bude dále růst. V cenách výrobců pozorujeme totiž ještě vyšší hodnoty, např. index cen průmyslových výrobců vzrostl v únoru meziročně o 21, 3 % stejně tak očekávání firem z našeho posledního šetření pro první měsíce roku ukázalo na dvouciferný nárůst cen řady vstupů i výstupů. Zdražování je důsledkem skokově se zvyšujících cen komodit a energií, které ještě více vzrostly po propuknutí válečné krize na Ukrajině a inflační tlaky stupňují,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ČNB se snaží zmírnit budoucí inflaci a korigovat rostoucí inflační očekávání, která výrazně zatěžují ekonomiku. Předešlé navýšení úrokových sazeb a taktéž deklarovaná ochota k měnovým intervencím do jisté míry pomáhaly udržet relativně silnější kurz české koruny, která nyní dosahuje hodnot okolo 24,4 CZK/EUR.

Úrokové sazby v případě nových úvěrů nefinančním podnikům již za únor dosáhly 5,74 %, což je nejvíce v historii měření statistik ČNB od r. 2004 a nyní je jasné, že opět dále porostou. To znamená další zvyšování nákladů firem či dražší zdroje financování.

„ČNB se snaží naplnit sice své závazky v oblasti cenové stability, nicméně aktuální ekonomické nejistoty a zvýšené inflační a nákladové tlaky ještě více omezují míru jejího vlivu. Navíc řada podniků se nyní potýká s vysokou nákladovou inflací, nedostatkem či zpožďováním vstupů a vysokými nejistotami a zvyšování úrokových sazeb ekonomice rozhodně nijak nepomůže. Je otázkou, zda je nyní opravdu nutné zvyšovat úrokové sazby a jak funkční je úrokový kanál měnové politiky, neboť ekonomika bude v současné situaci bohužel zpomalovat i sama od sebe,“ uzavírá Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu