Kompenzační programy i Národní plán obnovy. Jednala Podnikatelská rada

Národní plán obnovy

Opětovné spuštění dotačních programů COVID 2021, COVID Nepokryté náklady a kompenzačního bonusu Ministerstva financí, ceny energií i informace týkající se Národního plánu obnovy (NPO). Na Ministerstvu průmyslu a obchodu zasedala Podnikatelská rada.

podnikatelská rada

 

„Několikátá covidová vlna napříč Evropou dostává řadu podnikatelů do kritické situace. Proto jsme nově umožnili čerpat podpůrné programy dotčeným firmám a živnostníkům, jejichž tržby klesly již o 30 % a více. Na jaře byla přitom hranice poklesu 50 %,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „V souladu s pravidly požádáme Evropskou komisi o notifikaci programů do 30. června 2022. Žádat o podporu za listopad a prosinec budou podnikatelé moci během ledna.“

Výše podpory v programu COVID 2021 činí 300 Kč na zaměstnance a den. Předpokladem kompenzace z programu COVID – Nepokryté náklady bude také pokles tržeb alespoň o 30 % oproti stejnému období roku 2019 a to, že podnikatel v dané době bude ve ztrátě. Podpora bude činit 40 % nepokrytých nákladů s limitem 20 milionů korun na žadatele, rozhodné období bude stejné jako u programu COVID – 2021, listopad a prosinec 2021. Půjde – obdobně jako dřív – o dva vzájemně alternativní programy, kdy bude na jednotlivých podnikatelích, z kterého o podporu požádají. Oba tyto programy v gesci MPO doplňuje, tak jako v minulosti, Kompenzační bonus Ministerstva financí, kde budou moci podnikatelé také žádat.

„Podnikatelé budou žádat v systému AIS, který už dobře znají. Nebudou už tedy muset vyplňovat to, co už vyplněné mají z dřívějška a podání žádostí se tak výrazně zrychlí a usnadní,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková. Spolu s podporou resort průběžně aktualizuje také web MPO, kde je mimo jiné k dispozici informační rozcestník ke koronaviru.

Rada jednala i o cenách energií. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem průběžně zveřejňuje rady a informace včetně aktualizovaných nejčastějších otázek a odpovědí a videonávodu. Poradit se, jak dál postupovat, když dodavatel energií ukončil činnost, mohou zákazníci i na lince 1212. Informační rozcestník k energiím je zde.

O Národním plánu obnovy mluvil na jednání náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha: „Ještě do konce tohoto roku plánujeme vyhlásit výzvu k podpoře instalace fotovoltaických elektráren v podnikatelských budovách ve variantách „s“ a „bez“ akumulace, žádat budou moci firmy všech velikostí z celé ČR včetně Prahy.“ V prvním čtvrtletí příštího roku budou z NPO dále vypsány například výzvy na výstavbu sítí vysokorychlostního internetu a na podporu elektromobility.

národní plán obnovy

Podnikatelská rada je poradním orgánem meziresortního charakteru v oblasti zlepšování podnikatelského prostředí v České republice. Předsedou je ministr průmyslu a obchodu, nejvyšším orgánem Rady je plénum, které je tvořeno zástupci veřejného i soukromého sektoru. Svého zástupce má v plénu i Českomoravská konfederace odborových svazů. V současné době má Rada 29 členů.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo