KONCEPT PRŮMYSL 4.0.

Konference průmysl 4.0

Dne 30. 11. 2016 se v Třinci (v kulturním domě TRISIA) koná konference KONCEPT PRŮMYSL 4.0.Cílem konference je seznámit management firem s možnými průmyslovými aplikacemi konceptu PRŮMYSL 4.0.

Záštitu nad konferencí převzal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zmocněnec české vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Cieńciała.

PARTNEŘI KONFERENCE
ABB s.r.o., ELCOM, a.s., KUKA Roboter CEE GmbH, organizační složka, Primetals Technologies Czech Republic s.r.o., SAP ČR, spol. s r.o., ŠKODA AUTO a.s., IBM Česká republika, spol. s r.o.

PROGRAM KONFERENCE
Moderátor konference – ŽIŽKA Ivo, personální ředitel, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

8:00 Registrace účastníků
9:00 PINDOR Jaroslav, místopředseda, Česká hutnická společnost, z.s.
Zahájení konference
9:10 PAŠEK Roman, CzechInvest
Průmysl 4.0 – kde se vzal a co to je
9:30 VAVŘÍN Petr, VUT Brno
Iniciativa Průmysl 4.0 – důsledek přirozeného vývoje, 4. průmyslové revoluce nebo marketingový tah
9:50 BUNČEK Martin, TAČR
4. průmyslová revoluce – reflexe ze strany TAČR
10:10 KAMINSKÝ Daniel, ELCOM, a.s.
Digitální znalost firem aneb jak hodnotit stupeň připravenosti na implementaci Průmysl 4.0
10:30 KEBO Vladimír, VŠB-TU Ostrava
Kyberneticko-fyzikální systémy (CPS) jako základ konceptu 4.0
10:50 Přestávka na kávu
11:10 CZUDEK Jan, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Koncept Průmysl 4.0 v průmyslové praxi společnosti skupiny TŽ/MS
11:30 HERZOG Kurt, Primetals Technologies Austria, Linz
Concept of Industry 4.0 in Solution for Metal Industries from Primetals Technologies
11:50 KAMINSKÝ Daniel, ELCOM, a.s.
Životní cyklus tvorby dat v kyber-fyzikálním systému
12:10 KULA Jiří, ABB s.r.o.
Informační propojení aktivit a procesů v automatizované výrobě
12:30 SÝKORA Zdeněk, SAP ČR, spol. s r.o.
Inovace v oblasti internet věcí pro podnikatelské subjekty
12:50 Oběd
13:30 ŠÍMA Jan, ELCOM, a.s.
On-line testování systému v automobilovém průmyslu
13:50 FILOVÁ Jana, ŠKODA AUTO a.s.
Průmysl 4.0 jako příležitost pro budování chytré fabriky
14:10 SÝKORA Zdeněk, SAP ČR, spol. s r. o.
Případové studie průmyslu 4.0
14:30 POHNER Martin, ABB s.r.o.
Pokročilé nástroje pro vzdálenou správu, diagnostiku a servis průmyslových robotů
14:50 VELEBIL Radek, KUKA Roboter CEE GmbH, organizační složka
Produkty firmy KUKA pro Industry 4.0
15:10 WOOLFE Toby, IBM UK
Průmysl 4.0 z pohledu IBM, příklady z praxe
15:30 Ukončení konference

Přihlášku a další potřebné informace najdete na oficiálních stránkách konference.