Konference Biomorfní průmysl

Změna paradigmatu průmyslové výroby s využitím umělé inteligence a dalších digitálních technologií. Projekt Digitální továrna 2.0 bude doplněn o třetí ročník mezinárodní konference – letos s názvem Biomorfní průmysl – změna paradigmatu průmyslové výroby s využitím umělé inteligence a dalších digitálních technologií.

biomorfní průmysl

Konference se zaměří na zformulování vize české ekonomiky za využití umělé inteligence jako klíčového přístupu k digitalizaci na firemní i národní bázi. Přednášky a panelové diskuze budou rozděleny do těchto čtyř tematických okruhů:

  1. Budoucnost průmyslu a vize české ekonomiky v roce 2030 a dnes

  2. Data a umělá inteligence jako nosný prvek 2. průmyslové transformace

  3. Infrastruktura ekonomiky 2030 – energetika, kyberbezpečnost, 5+6G sítě, blockchain

  4. Možnosti expanze české ekonomiky

Zdroj zprávy: Veletrhy Brno, a.s.

BVV a.s.