Konference Funkční Bezpečnost

Jedná se o konferenci věnovanou problematice Funkční bezpečnosti dle IEC 61508 – standard pro zařízení, kde elektrické, elektronické a programovatelné elektronické jednotky plní bezpečnostní funkce. Certifikace podle tohoto standardu je také jedním ze stále častěji se objevujících požadavků na dodavatele technologií. Tato konference je určena především pro firmy působící v oblasti elektrotechniky/elektroniky, dopravy, technologických celků, infrastruktury atd.

Charakter akce: konference
Termín: 22. a 23. června 2009
Místo konání: Hotel Michael, Pod Lysinami 474/1, 147 00 Praha 4 (viz zde)
Pro koho je určena:
Management, pracovníky vývoje, techniky a technology firem v oblasti zpracovatelského průmyslu, elektrotechniky a elektroniky, technologických celků, dopravy a energetiky.

Program konference:

Pondělí 22. 6. 2009
09:00 Zahájení
09:00 – 09:20 Legislativa a normy, Historie a vazby
09:20 – 10:05 Působnost normy a její požadavky
10:05 – 10:45 Zkušenosti společnosti Siemens
11:05 – 11:40 Spolehlivost, teoretický rámec
11:40 – 12:15 Metodika posuzování funkční bezpečnosti
13:45 – 14:15 Nástroje pro posuzování funkční bezpečnosti
14:15 – 14:45 Konkrétní aplikace: Případová studie – ochranné obvody kotle uhelné elektrárny
15:05 – 15:35 Konkrétní aplikace: Případová studie – návěstní světlo na bázi LED diod
15:35 – 16:05 Konkrétní aplikace: Případová studie – aplikace na řídicí systémy jaderné elektrárny
16:05 – 16:35 Možnost získání finančních prostředků z dotačních programů
16:35 – 17:00 Další vzdělávání v této oblasti – skladba vědomostí
17:00 – 17:10 Oficiální ukončení prvního dne konference

Úterý 23. 6. 2009

09:00 Oficiální zahájení druhého dne konference
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:45 Spolehlivý provoz – vliv provozu zařízení na jeho funkční bezpečnost – Risk based inspections
09:45 – 10:15 Certifikace – požadavky, průběh, výhody
10:15 – 10:45 Funkční bezpečnost – mechatronika scénických zařízení Opera Krakow
10:45 – 11:05 Přestávka na kávu
11:05 – 11:35 Proces funkční bezpečnosti ve firmě ZAT a.s.
11:35 – 12:15 Management rizik
12:15 – 12:45 Další požadavky na strojní zařízení – přehled legislativy, nová strojní směrnice 2006/42/ES
12:45 – 13:55 Oficiální zakončení konference
13:00 Závěrečný oběd

Přednášející:
Ing. Ivo Dršťák, TÜV SÜD Czech s.r.o.
Ing. Karel Špirk, TÜV SÜD Czech s.r.o.
Ing. Pavel Fuchs, CSc., Technická Univerzita v Liberci
Ing. Roman Prášek, PhD., TÜV SÜD Czech s.r.o.
Ing. Zdeněk Buchta, ZAT a.s.
Ing. Oldřich Žáček, ZAT a.s.
Ing. Radek Krzyžanek, VŠB TU Ostrava,Institut dopravy
Ing. Radek Novotný, Siemens s.r.o.
Dipl.-Ing. Hubert Sacher, Industrie Service GmbH.
Ing. Alexandr Jakobe, Agentura CzechInvest
Ing. Jan Famfulík, PhD., VŠB TU Ostrava, Institut dopravy
Ing. Jana Míková, PhD., VŠB TU Ostrava, Institut dopravy
Ing. Otakar Ožana, OCHI INŽENÝRING spol. s.r.o.
Dr. Ing. Rostislav Suchánek, TÜV SÜD Czech s.r.o.
Ing. Petr Blecha, PhD., VUT v Brně, FSI – Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Cena: 2 dny – 4500,- Kč (bez DPH)

Pořadatel:
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4

Kontakt:
Barbora Blanková
Tel: 239 046 817
Mobil: 724 743 419
Email: barbora.blankova@tuv-sud.cz
www.tuv-sud.cz

Přihláška online: www.tuv-sud.cz
Program v PDF: je ke stažení zde