Konference Strojírenství Ostrava 2013

Národní strojírenský klastr, o.s. pořádá dne 23. 4. 2013 již VII. ročník konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013

Konference Strojírenství Ostrava 2013

Konference Strojírenství Ostrava 2013


Konference má téma:

„ŠPIČKOVÍ TECHNICI – PODMÍNKA KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉHO PRŮMYSLU“ .
Konference se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy a ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby. Cílem celé akce je upozornit na problematiku technického vzdělávání a nedostatek mladých technický vzdělaných lidí pro potřeby průmyslu.

Konference se koná od 9.15 hod v multifunkční aule GONG, Dolní oblast Vítkovice.

Registrace zde.

PROGRAM:
I. úvodní část 09:15–10:45 hod.
MUDr. MARTIN KUBA, ministr průmyslu a obchodu ČR
Vystoupení na téma: „Technické vzdělání a konkurenceschopnost průmyslu“ 
Prof. PhDr. PETR FIALA, PhD.,LL. M., ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Vystoupení na téma: „Koncepce odborného vzdělávání v ČR“
MIROSLAV NOVÁK, hejtman MSK
Vystoupení na téma: „Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji MSK“
Ing. Arch. YVONA JUNGOVÁ, ředitelka, Úřad práce Ostrava
Vystoupení na téma: „Možnost umístění absolventů technických škol v MSK“
Ing. JAN SVĚTLÍK, prezident NSK
Vystoupení na téma: „Technicky vzdělaní lidé – nezbytná podmínka konkurenceschopnosti českého strojírenství“
PhDr. JAKUB ŽELEZNÝ
Shrnutí I. části konference

PŘESTÁVKA – COFFEE BREAK 10:45–11:15

II. část 11:15–12:45 hod.
Prof. Ing. IVO VONDRÁK, CSc., rektor, VŠB Technická univerzita Ostrava
Vystoupení na téma: „Výzkum jako nedílná součást kvalitního univerzitního vzdělávání “
Prof. Ing. KAREL RAIS, CSc. MBA Dr. H.C., rektor, Vysoké učení technické v Brně
Vystoupení na téma: „Rozvoj vzdělávání na VUT“
Doc. PaedDr. ILONA MAURITZOVÁ, Ph.D., rektorka, Západočeská univerzita v Plzni
Vystoupení na téma: „Vzdělávání na ZČU pro obory těžkého strojírenství“
Mgr. MARTIN TOBIÁŠ, reditel, Strední prumyslová škola Frýdek-Místek
Vystoupení na téma: „Problematika dalšího rozvoje stredního technického školství“
MGR. JIŘÍ KLOCEK, ředitel, Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium
Vystoupení na téma: „Problematika fi nancování privátního středního technického školství“
PhDr. JAKUB ŽELEZNÝ
Shrnutí II. části konference

TISKOVÁ KONFERENCE 12:30–13:00
COFFEE BREAK 12:45–13:15

III. část 13.15–14.45 hod.
MARTIN LEHOCKÝ, MBA, personální ředitel VITKOVICE a.s.
Vystoupení na téma: „ Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj Vítkovic a podpora
středního technického vzdělávání“
Ing. IVO ŽIŽKA, ředitel pro personalistiku a administrativu, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Vystoupení na téma: „Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj Třineckých železáren“
Ing. VLADIMÍR NEKUDA, MBA, generální ředitel, ARMATURY Group a.s.
Vystoupení na téma: „Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj podniku“
Ing. ROMAN STANKOVIČ, ředitel, Huisman Konkurence s.r.o.
Vystoupení na téma: „Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj podniku“
Ing. DRAHOSLAV ĎURICA, technický ředitel, Ferrit s.r.o.
Vystoupení na téma: „Spolupráce se středními technickými školami“
PhDr. JAKUB ŽELEZNÝ Shrnutí III. části konference

RAUT 14:45