Kontrola korozivních úbytků digitální radiografickou metodou

tuv

Spolehlivost a bezpečnost potrubních systémů v ropném, chemickém a energetickém průmyslu je ovlivněna degradačními procesy, jako jsou koroze, eroze, úsady a ucpání potrubí, které by mohly omezit výrobu, způsobit úniky látek do prostředí, požáry nebo nepředvídatelné a nákladné odstávky z důvodu jejich oprav nebo výměn. Stav kritických součástí v těchto průmyslových odvětvích lze za provozu sledovat správným použitím metod nedestruktivních kontrol, což umožňuje plánování výměn součástí, oprav, odstraňování usazenin a odstávek. Preventivní a nápravná údržba chrání životní prostředí a veřejnost před rizikem průmyslových havárií.

potrubí

Potrubí je nejdůležitějším prostředkem pro přepravu kapalných a plynných látek. Značná část potrubí se v České republice používá v elektrárnách, ropných a chemických závodech k dopravě vody, páry, ropných a chemických produktů při mírných nebo vysokých teplotách. Toto potrubí je obvykle pokryto silnými izolačními materiály, jako je vata, nylonová tkanina nebo beton. Protože přepravovaná média mají obvykle vysoký tlak, mají toxické a hořlavé vlastnosti, jakýkoli jejich únik nebo výbuch by způsobil znečištění prostředí, oběti na životech a ekonomické ztráty. Jedním z nejdůležitějších parametrů potrubí, které je třeba sledovat a měřit, je tloušťka jejich stěny.

potrubí

Jednou z možných metod měření tloušťky stěny je digitální radiografická metoda. Výhodou této metody je, že kontrolu stavu potrubí lze provést za provozu zařízení bez toho, aby se z potrubí musel odstranit nátěr nebo izolace, nevyžaduje se hladký vnější povrch a nejsme zde až tak omezeni teplotou povrchu potrubí. Metoda je účinná při stanovení úsad, důlkové koroze, úbytků tloušťky stěny potrubí, korozního praskání a únavových trhlin. Hodnocení lze provést i na složitých částech, jejichž vnitřky nejsou přístupné, a nelze je tedy vizuálně prozkoumat, aniž by se jakákoli součást zničila. Radiografický snímek je převeden do digitální podoby a poskytuje určitý údaj o povaze a velikosti poškození. Může být zaslán kompetentním technikům zákazníka k dalšímu posouzení. Míru korozních účinků lze stanovit pravidelnými prohlídkami potrubí.

potrubí

Koroze je jedním z největších problémů, které trápí průmyslová odvětví, jež jsou ve velké míře závislá na potrubních rozvodech. Pokud se koroze nekontroluje, zhoršuje se tloušťka stěny potrubí (tj. ztráta stěny), což může vést ke ztrátě strukturální integrity, ztrátám produktů a v extrémních případech k prasknutí potrubí a k výbuchům. Koroze potrubí je však obzvláště nebezpečná proto, že některé závady nejsou snadno viditelné. Neviditelná koroze, například ta, která se vyskytuje uvnitř potrubí nebo pod izolací, může postupovat měsíce nebo roky a teprve poté se degradace projeví.

potrubí

Včasná detekce koroze znamená rozdíl mezi drobnými opravami a nákladnou výměnou. Technologie digitální radiografie může provozovatelům pomoci optimalizovat preventivní údržbu a zachovat integritu jejich infrastruktury.

Prohlédněte si nabídku našich služeb v oblasti nedestruktivního testování

 

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech
TUV snidaně