Kulatý stůl o vlivu Green Dealu na průmysl MS kraje

green deal všb

Včera se konal Kulatý stůl, který se stal důležitou platformou pro diskuzi o udržitelné budoucnosti průmyslu v Moravskoslezském kraji (MSK) a vlivu Green Dealu na jeho další rozvoj. Akce, kterou uspořádala Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO ve spolupráci s průmyslovými partnery, přilákala širokou škálu zúčastněných, včetně vybraných kandidátů do parlamentu EU a zástupců průmyslu jako hlavních řečníků. Do publika se tentokrát posadili i studenti středních škol a univerzity.

green deal všb

Diskuze se točila kolem klíčových témat týkajících se budoucnosti MSK a jeho průmyslu. Účastníci měli možnost položit dotazy vybraným diskutujícím, mezi nimiž byli Ondřej Krutílek (ODS), Ondřej Kovařík (ANO), Bohuslav Čížek (ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR), Henryk Huczala (technický ředitel a druhý místopředseda představenstva Třineckých železáren), Jakub Weimann (generální ředitel Bonatrans Group) a Petr Lichý (Katedra metalurgických technologií FMT VŠB-TUO).

Diskutovaná témata zahrnovala otázky ohledně implementace zásad udržitelného rozvoje do průmyslových procesů, inovace v oblasti environmentálních technologií, podpora a financování projektů směřujících k ochraně životního prostředí a také výzvy spojené s přechodem na zelenější ekonomiku. Studenty zajímaly možnosti, jak i každý jednotlivec může přispět životnímu prostředí a jaká nová pracovní místa může přechod na zelenou ekonomiku vytvořit. Řadu z nich téma udržitelnosti zajímá a chtějí se mu věnovat i ve svém následném studiu na vysoké škole a dále v praxi.

green deal všb

“Kulatý stůl poskytl cennou příležitost pro otevřenou a konstruktivní diskusi mezi politickými zástupci a průmyslovými lídry o budoucnosti MSK. Byly zde předloženy inspirativní nápady a podněty, které přispějí k dalšímu formování strategií regionu směrem k udržitelnému rozvoji,” uvedla Kamila Janovská, děkanka Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO, která se ujala moderování kulatého stolu.

Fanuc veletrh robotických příležitostí

Reklama

Kulatý stůl o vlivu Green Dealu na průmysl MSK představoval důležitý krok směrem k definování jasných cílů a strategií pro budoucnost regionu, a jeho úspěšnost byla patrná z intenzivní a plodné diskuse, která se během akce rozvinula.

„Peníze a technologie nutné pro transformaci průmyslu je jedna věc. Ale klíčoví budou i lidé, kteří s nimi budou pracovat. Proto jsem rád za tento kulatý stůl, který podporuje technické vzdělávání,“ hodnotí akci Henryk Huczala, druhý místopředseda představenstva a technický ředitel Třineckých železáren.

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava

všb