Kvalita má v ČR přeci jen tradici

tuv

Praha 7. listopadu 2013. Společnost TÜV SÜD Czech již po sedmé oficiálně představila firmy dlouhodobě usilující o zlepšování svých služeb, procesů nebo výrobků, jimž propůjčila Certifikáty výjimečnosti.

Tato ocenění předala v návaznosti na kampaň Listopad – Měsíc kvality v České republice.

TÜV SÜD Czech; vedoucí společnost v oblastech inspekce, certifikace, testování a vzdělávání v České republice; představila firmy, kterým slavnostně předala Certifikáty výjimečnosti. Certifikát výjimečnosti propůjčuje TÜV SÜD Czech českým firmám napříč všemi oblastmi průmyslu a služeb již tradičně, sedmým rokem, a podmínkou pro jeho získání je úspěšné absolvování vícenásobného prověřování služeb, procesů nebo výrobků. Oceněná firma tedy musí být držitelem více certifikačních dokumentů, jež garantují, že usiluje o neustálé zlepšování své výroby či přístupu k zákazníkům, zaměstnancům nebo životnímu prostředí.

V roce 2013 byl Certifikát výjimečnosti propůjčen celkem 12 společnostem. Mezi nové držitele ocenění patří například Drivecontrol, s.r.o, VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., MEGA a.s. nebo Kofola a.s. Program Měsíce kvality navazuje na celoevropskou iniciativu Evropského týdne kvality.
TUV SUD
Předávání certifikátů se vedle představitelů TÜV SÜD Czech a oceněných společností zúčastnili také zástupci nezávislých institucí, úřadů a sdružení, například ČIA – Český institut pro akreditaci, PK ČR – Potravinářská komora ČR, UVP – Unie výtahového průmyslu a další.

Fotografie: Slavnostního předávání Certifikátů výjimečnosti se zúčastnili zástupci těchto společností (zleva s certifikáty): MICo, spol. s r.o.; I.B.C. Praha spol. s r.o.; I.B.C. Praha spol. s r.o.; MEGA a.s.; Com – Pakt Energy, a.s.; STEINBAUER LECHNER s.r.o.; Oleg Spružina – generální ředitel TÜV SÜD Czech s.r.o.; Tekro, spol. s r.o.; Primagra, a.s.; Drivecontrol, s.r.o.; VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.; LASKI, s.r.o.

Zdroj zprávy je tady.