Kvůli nedostatku surovin a materiálů musí vláda spustit Antivirus B

Svaz průmyslu

Na pomoc zaměstnancům a firmám, které kvůli nedostatku vstupních materiálů a dílů musí omezovat výrobu, by vláda měla aktivovat program Antivirus B. Stát tím může podle Svazu průmyslu a dopravy pomoci udržet klíčové tuzemské průmyslové obory konkurenceschopné. Problémy s nedostatkem vstupních surovin a materiálů má v posledních týdnech řada odvětví, zejména pak automobilový průmysl.

Koronavirová krize spustila řadu vedlejších efektů, které teď zásadním způsobem ovlivňují ekonomiku. Kvůli lockdownům, výpadkům výroby v různých oborech i částech světa a skokovému nárůstu poptávky po epidemii se teď firmy potýkají s nedostatkem nejrůznějších vstupních surovin a materiálů. V Česku je situace nejkritičtější v automobilovém průmyslu, kde kvůli nedostatku čipů omezují výrobu některé automobilky. S výpadky výroby se následně potýkají i dodavatelské firmy z dalších odvětví, jako je textilní či plastikářský průmysl, které jsou na finální výrobce automobilů napojené.

„Tradiční, kvalitní a hlavně dlouhodobě stabilní zaměstnavatelé se dostávají do problémů kvůli dočasnému nedostatku vstupů. Firmy po přechodnou dobu nemohou zaměstnancům přidělovat práci, ale musí jim hradit část mzdy. Zejména pro menší podniky to představuje velkou finanční zátěž. Po opětovném rozjezdu výroby tyto zaměstnance budou potřebovat. Proto by jim stát měl v této časově omezené krizi pomoci spuštěním programu Antivirus B na dobu 3 měsíců,” říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Právě menší zaměstnavatelé, kteří jsou v dodavatelském řetězci níže a jejich marže je velmi nízká, často nemají dostatečný polštář na to, aby své zaměstnance při výpadku výroby udrželi.

„Konkurenční firmy ze západní Evropy už začaly využívat automatický nástroj kurzarbeit. V Česku tento nástroj pro řešení náhlých a dočasných krizí ještě čeká na schválení Evropskou komisí. Proto za nejrychlejší možnost, jak pomoci postiženým firmám, považujeme spuštění programu Antivirus B, který během koronavirové krize pokryl firmám část nákladů na mzdy zaměstnanců, pro něž neměly podniky kvůli epidemickým opatřením práci,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Program Antivirus se v loňském roce osvědčil. Firmy, které ho využívaly, nemusely po vypuknutí koronavirové krize propouštět zaměstnance. Státu navíc na daních odvedly mnohonásobně více peněz, než získaly na samotném příspěvku.

„Státu se tento přístup vyplatí. Ukázala to krize z let 2008 a 2009, kdy se Německo na rozdíl od nás dokázalo rychleji vymanit z krize, protože firmy nemusely propouštět zaměstnance,“ připomíná Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

POSTIŽENÉ OBORY JE NUTNÉ JASNĚ URČIT
Průmyslová odvětví, do kterých by pomoc od státu měla směřovat, a také její rozsah, je ale nutné dopředu jasně vymezit. Svaz průmyslu a dopravy si proto nechává zpracovat analýzu k právnímu a ekonomickému rozsahu možného spuštění programu Antivirus B. Její závěry představí na pondělní mimořádné tripartitě.

„Chápeme firmy, které již delší dobu bojují s nedostatkem pracovníků. Pro ně se může případné spuštění Antiviru zdát jako kontraproduktivní. Nicméně tím, že jedna firma využije dočasné krize druhé firmy a přebere jí při výpadku výroby zaměstnance, se nevyřeší dlouhodobý problém nedostatku pracovníků,“ upozorňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Dlouhodobý nedostatek zaměstnanců se podle Svazu průmyslu a dopravy musí řešit zejména urychlením digitalizace státní správy, podporou digitalizace a automatizace ve firmách nebo zrychlením procesu přijímání zahraničních pracovníků. I toto téma chce Svaz řešit s odbory a vládou na pondělní mimořádné tripartitě.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR