Laserové čištění: 6 doporučení pro efektivní výběr technologie

Lascam

Laserového čištění se ve světě stává velmi rychle zavedenou technologií nejen díky své efektivitě a levnému provozu, ale někdy taktéž kvůli prestiži a snaze firem zlepšit technologickou úroveň podniku oproti konkurenci. Tato technologie však nemusí vždy plnit předpokládaný efekt a může způsobit škodu i vyšší, než byla její pořizovací cena, tj. v řádech milionů korun. Proto bychom vás rádi upozornili na několik základních chyb, kterých je třeba se vyvarovat při výběru technologie, a které vedou k jejímu neefektivnímu využití.

Základní doporučení při výběru technologie:
1. Je nutné správně definovat, co potřebujete čistit a zbytečně neuvádět extrémní hodnoty. Ty totiž mohou technologii výrazně prodražit (např.: z důvodu nižší efektivity čištění minoritních objemů).

2. S dodavatelem technologie nejprve pečlivě projděte vaši výrobu, a zjistěte možné reálné využití technologie. Problémy často začínají tím, že si řeknete: „Mohlo by to fungovat, vyzkoušíme to a uvidíme“. Doporučujeme si vždy vyžádat test dané nečistoty na vlastním kusu nebo se s dodavatelem domluvit na testovacím provozu v řádu dní, abyste byli schopni přesně určit rozsah možných prací a využití stroje

3. Vyžadujte od dodavatele reference a ptejte se, jak zařízení funguje. Nejedná se o malou investici, kterou do technologie vložíte, a je proto důležité pečlivě vybírat.

4. Na trhu laserového čištění působí i firmy s nedostatečnou znalostí technologie a procesu. Bohužel ne vždy, kdy je povrch očištěný, je zároveň i nepoškozený. Výsledkem jsou pak poškozené formy a podkladové vrstvy, kdy vznikají další nečekané náklady, které vám dodavatelská firma neuhradí, protože šlo jen o vámi požadované testy a oni přeci nezaručovali 100 % výsledek.

5. U laserového čištění je nutné řídit se zásadami, že cena není nikdy směrodatná a to nejlevnější ne vždy funguje. Hledejte funkční ověřený stroj s několikaletou historií, abyste se vyhnuli častým servisům a dalším potenciálním komplikacím. Velmi nedoporučujeme optické komponenty původem z Číny. Efektivita laserového čištění leží na velmi úzké hranici mezi odebíráním, ovlivňováním základního materiálu a pouhým zahříváním. Proto je nutné používat přesné optické komponenty pro ideální rozložení laserového svazku.

6. Není pravda, že jeden laserový zdroj zvládne čistit úplně vše, a je proto nutné na začátku dialogu specifikovat, na co přesně bude technologie používána. Například vláknové lasery jsou vhodné pro čištění rzi a odstraňování nánosů bez vysoké potřeby zachovat definovanou strukturu. Nd:YAG laser s homogennějším spotem je zase vhodný pro znečistěné leštěné povrchy nebo pískované (leptané) funkční plochy.

Laserové čistění je velice efektivní a účinná metoda, která ale může v rukou amatérů způsobit více škody než užitku. Nejen na českém, ale i na globálním trhu vznikají předsudky o nefunkčnosti laserové technologie pro daný typ aplikace vycházející z neopatrnosti prodávajících a přílišné důvěry kupujících. Problém však neleží v nefunkčnosti technologie, ale v prvotní nepřesné specifikaci využití laserového sytému, následném špatném výběru čisticího laseru a jeho nevhodné obsluze.

Kontakt:
LASCAM systems s.r.o.
Web: www.lascam.cz
Email: info@lascam.cz
Tel.: +420778065205

Další články na toto téma:
Efektivní, ekonomická a ekologická alternativa povrchového čištění

Odrezování laserem od firmy Lascam

Tajemství odhaleno – odrezování laserem na MSV 2016