Lednový zahraniční obchod je v přebytku. Saldo ovšem meziročně kleslo téměř o 19 miliard

Bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách skončila za leden 2022 v přebytku 6,2 miliardy korun. Ve srovnání se stejným měsícem v loňském roce se jedná o 18,6 miliardy nižší částku. Nepříznivý vliv na saldo zahraničního obchodu měl například deficit obchodu s ropou a zemním plynem. Naopak pozitivně jej ovlivnil přebytek obchodu s elektřinou či motorovými vozidly. Data zveřejnil Český statistický úřad 9. března.

export

V lednu bylo z České republiky vyvezeno zboží v celkové hodnotě 336,7 miliardy korun, meziročně se jedná o 12,9% nárůst. Import vzrostl oproti lednu 2021 ještě výrazněji – o 20,9 %. Dovezlo se zboží za 330,5 miliardy korun.

Německo dále vévodí žebříčku exportních zemí
Co se exportu týče, byl v lednu na prvním místě vývoz do Německa, jehož hodnota činila 105,4 mld. Kč „Německo i nadále zůstává naším nejvýznamnějším exportním partnerem. Export do Německa vzrostl meziročně o 14,7 % a na celkovém českém vývozu se tak tento náš soused podílí 31,3 %. Na druhém místě je pak Slovensko s 9,8 %,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade. Export na Slovensko se meziročně zvýšil o 30,8 %.

Vyvážejí se především auta, výrazně vzrostl export elektřiny
Z hlediska podílu na exportu jsou nejvýznamnější položkou motorová vozidla. V lednu 2022 se na celkovém vývozu podílela z 24,8 % a meziročně došlo k nárůstu vývozu o 1,3 %. „Automobily a další motorová vozidla jsou dlouhodobě tím nejdůležitějším vývozním artiklem, který Česká republika nabízí. Druhou největší položkou, která se podílí na 9,9 % českého vývozu, jsou pak stroje a zařízení. Tam jsme zaznamenali meziroční nárůst o 8,6 %,“ vysvětluje Radomil Doležal. Vývoz elektrických zařízení vzrostl meziročně o 11,9 % (podíl na celkovém vývozu ČR v lednu 2022 činil 9,2 %).

Vývoz počítačů, elektronických a optických přístrojů meziročně klesl o 8,3 % (podíl vývozu této položky v lednu 2022 na celkovém vývozu činil 8,7 %). Položka Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch zaznamenala meziroční růst o 357,3 % a podíl na celkovém vývozu v lednu 2022 činil 3 %.

Saldo táhne dolů ropa a zemní plyn
Šestimiliardové saldo českého zahraničního obchodu bylo negativně ovlivněno zhoršenou bilancí obchodu s ropou a zemním plynem. Ta se meziročně zhoršila o 7,2 miliardy korun. Meziročně vyšší deficit pak vykázal i obchod s elektronikou a základními kovy, a to o 6,9, respektive 5,4 miliardy korun.

Na celkové saldo měla pozitivní vliv ta odvětví, která zaznamenala meziroční zlepšení bilance. Jednalo se například o obchod s elektřinou, jehož přebytek se zvýšil o 5,1 miliardy korun. Ke zvýšení přebytku došlo také u obchodu s motorovými vozidly, a to o 4,3 miliardy korun.

Česko stále více vyváží nejen do EU, ale mimo ni
Vývoz do zemí EU zaznamenal meziroční růst o 13,9 % (podíl vývozu do EU na celkovém vývozu ČR v lednu 2022 tvořil 81,7 %). Vývoz do eurozóny meziročně vzrostl o 14,3 %. Podíl vývozu do Eurozóny na celkovém vývozu ČR pak činil 66 %. V lednu 2022 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 6,8 %. Vývoz do zemí mimo EU vykázal meziročně růst o 8,7 % (s podílem na celkovém vývoz ČR 18,3 %).

Lednový přebytek zahraničního obchodu přišel po tom, co bilancoval v prosinci 2021 český export s patnáctimiliardovým schodkem. V druhé polovině roku 2021 skončil zahraniční obchod České republiky v přebytku pouze jednou, a to v listopadu. Oproti tomu v roce 2020 převýšila hodnota dováženého zboží hodnotu toho vyváženého jen ve třech měsících.

Zdroj zprávy: CzechTrade
CzechTrade