LIBERTY Ostrava a odborové organizace huti se dohodly na kolektivní smlouvě na rok 2023

liberty rourovna

Vedení LIBERTY Ostrava a odborové organizace uzavřely dodatek ke kolektivní smlouvě (KS) na rok 2023. Podle dodatku se mzdy zvýší o 9,5 %. V rámci navýšení vyplatí společnost také mimořádnou odměnu ve výši 10 000 Kč na zaměstnance. V platnosti zůstává systém odměn a benefitů.

Liberty kolektivní smlouva

V dodatku ke KS LIBERTY Ostrava bylo dojednáno celkové navýšení mezd o 9,5 %. Všem zaměstnancům budou navýšeny mzdy k 1. lednu 2023, k dalším dvěma navýšením pak dojde k 1. dubnu a 1. červenci příštího roku. Všechny ostatní odměny a benefity podle stávající KS zůstanou v platnosti.

Liberty kolektivní smlouva

Aby mohli zaměstnanci lépe zvládat růst životních nákladů a inflaci, dohodla se společnost s odbory na vyplacení mimořádné jednorázové odměny ve výši 10 000 Kč na zaměstnance ve výplatě v prosinci. U zaměstnanců, kteří nastoupili do společnosti v průběhu roku 2022, bude odměna úměrně upravena podle počtu měsíců, které v huti odpracovali.

„Těší mě, že jsme se dohodli na dodatku ke kolektivní smlouvě a rád bych poděkoval všem účastníkům za jejich svědomitou práci a vstřícný přístup v průběhu vyjednávání. Nyní se můžeme soustředit na to, aby byl náš podnik dobře připraven využít oživení poptávky, a pokračovat v uskutečňování našich plánů na dekarbonizaci,“ uvedl Sandip Biswas, dočasný generální ředitel divize hutní výroby a těžby.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava