LIBERTY Ostrava dosáhla v roce 2021 výborných výsledků

kokila liberty ostrava

LIBERTY Ostrava, přední výrobce oceli v České republice, zaznamenala ve finančním roce končícím 31. březnem 2022 výborné výsledky. Výsledky odrážejí zlepšení v obchodní, výrobní i finanční oblasti během posledních let, která huti pomohou úspěšně zvládnout současnou náročnou ekonomickou a geopolitickou situaci.

Za finanční rok končící 31. březnem 2022 vykázala LIBERTY Ostrava čistý obrat ve výši 56,5 miliardy korun (2,3 miliardy eur), což představuje 109% nárůst ve srovnání s předchozím devítiměsíčním finančním obdobím končícím 31. března 2021, kdy společnost vykázala obrat 22 miliard korun (842 milionů eur). Společnost dosáhla hrubého provozního zisku EBITDA ve výši 8,1 miliardy korun (332 milionů eur) a čistého zisku ve výši 6,1 miliardy korun (250 milionů eur).

liberty

Oproti předchozímu devítiměsíčnímu finančnímu období došlo k výraznému zvýšení nákladů z 21,5 miliardy korun (822 milionů eur) na 48,4 miliardy korun (1,98 milionu eur). Důvodem byl růst cen surovin, distribuce a energií, ale také investice do modernizace zařízení, rozvoje, vzdělávání i náboru zaměstnanců.

Ve finančním roce končícím 31. března 2021 dosáhla LIBERTY Ostrava nejvyšší roční výroby od akvizice v červenci 2019, a to 2,28 milionu tun tekuté oceli, což je o 33 % více než v roce 2020 a nejvyšší množství od roku 2016. K navýšení výroby přispěla provozní a technická vylepšení za více než 2 miliardy korun realizovaná již pod značkou LIBERTY a také obrovské nasazení zaměstnanců ostravské huti, kteří pomohli udržet výrobu po celou dobu pandemie koronaviru.

Liberty Ostrava huť

Lze očekávat, že tyto výsledky spolu se zdokonalenou obchodní a výrobní strukturou LIBERTY Ostrava pomohou huti překonat výzvy roku 2022, mezi které patří potřeba vyššího pracovního kapitálu, zvýšené náklady na distribuci a logistiku, ale také trvající vysoké dovozy levné oceli ze zemí mimo EU. Huti se podařilo úspěšně zmírnit dopady situace na Ukrajině na dodávky surovin a pracuje na zvyšování produkce na úroveň 3 milionů tun ročně.

„Tyto výsledky jsou důkazem řady zlepšení v LIBERTY Ostrava, která díky nim dosáhla nejlepších finančních, výrobních a manažerských výsledků od akvizice podniku v roce 2019. V loňském roce jsme využili příznivé situace na trhu, a dosáhli nejlepších výrobních výsledků od roku 2016, zdvojnásobili obrat a zvýšili kvalitu našich výrobků a služeb. Vážím si pracovního nasazení a úsilí našich zaměstnanců. I když se nyní pohybujeme v náročnějším ekonomickém a geopolitickém kontextu, jsem i nadále přesvědčen, že LIBERTY Ostrava má vše potřebné k tomu, aby dokázala překonat současné výzvy na trhu,“ uvedl Ajay Aggarwal, prezident skupiny LIBERTY Steel Europe a předseda představenstva LIBERTY Ostrava.

„Jsme i nadále odhodláni vytvořit pro LIBERTY Ostrava udržitelnou budoucnost a transformovat ji do roku 2030 do výrobce zelené oceli. Věříme, že investováním zisku do dekarbonizace výroby a do vzdělávání a rekvalifikace našich zaměstnanců můžeme v nadcházejících letech přispět k udržitelnému rozvoji české ekonomiky,“ dodal Sandip Biswas, investiční ředitel skupiny GFG Alliance a dočasný generální ředitel pro hutní výrobu a těžbu ve skupině LIBERTY.

Liberty válcovna

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce zelené oceli miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN, které huti umožní využívat většího objemu ocelového šrotu a dalších železonosných vstupů, a snížit tak její závislost na dováženém uhlí a železné rudě a dramaticky omezit emise CO2.

Liberty linka pro dokončující úpravy trubek

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava