LIBERTY Ostrava letos ve svých provozech poskytne odbornou praxi více než stovce učňů

liberty ostrava

Každý rok dává LIBERTY Ostrava učňům z ostravských odborných středních škol příležitost získat praxi v reálném pracovním prostředí. Praktický výcvik probíhá pod vedením nejzkušenějších odborníků z huti. Ve školním roce 2020/2021 projde praxí v sedmi závodech huti 105 učňů z pěti škol z oborů strojní mechanik, mechanik seřizovač, elektrikář, elektromechanik, obráběč kovů a železničář.

„Tato spolupráce je příležitostí pro obě strany. Učni získají pracovní dovednosti, a my si můžeme zajistit dostatek kvalitních pracovních sil do budoucna. Podpora odborného a učňovského vzdělávání je pro nás důležitá, protože na jejím výsledku závisí budoucnost našeho podnikání,“ uvedl Jakub Juříček, ředitel pro personální záležitosti LIBERTY Ostrava.

liberty ostrava

Cílem programu je pomoci zkvalitnit studium na odborných školách a zatraktivnit mladé generaci řemesla. Odborná příprava učňů s prvky duálního vzdělávání propojuje vzdělání s potřebami pracovního trhu. Systém přináší do středních odborných škol více praktické výuky a umožňuje, aby se žáci učili pracovat přímo v provoze, v užším propojení s firmou, kam pak mohou snadněji nastoupit do zaměstnání.

„Učňům se věnuji opravdu hodně, aby získali co nejvíce pracovních dovedností a zároveň aby se v naší firmě cítili dobře. Je to výhodné i pro huť, protože si můžeme vytipovat ty šikovné a pak jim nabídnout práci,“ vysvětlil vedoucí provozu mechanické zkušebny v LIBERTY Ostrava Luboš Heinc, který se stará o praxi učňů oboru obráběč kovů.

Zdroj zprávy: LIBERTY Ostrava a.s.
Liberty Ostrava