LIBERTY Ostrava má nového personálního ředitele

František Šourek

Novým personálním ředitelem LIBERTY Ostrava, předního výrobce oceli v Česku, byl jmenován zkušený personalista František Šourek. Přebírá funkci po Jaroslavu Vystrkovi, který zastával pozici ředitele pro personální a právní záležitosti a nyní ze společnosti odchází a bude se věnovat právu.

Do LIBERTY Ostrava přechází František Šourek z NKT, což je přední dodavatel napájecích kabelů s více než 4 tisíci zaměstnanci ve čtrnácti zemích světa, kde od počátku roku 2017 zastával pozici viceprezidenta pro lidské zdroje. V NKT vedl implementaci globálního modelu poskytování HR služeb a zaváděl informační a řídicí systém SAP, který je podobný systému SAP používanému ve skupině LIBERTY Steel.

František Šourek Liberty Ostrava

Dříve pracoval František Šourek jako personální ředitel pro Českou republiku a později pro centrální Evropu v NKT nebo jako personální manažer ve společnostech TRW, Schiedel či Faurecia Interior Systems. Personalistice se věnuje systematicky od roku 2001, v manažerských pozicích působí od dokončení studia na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze v roce 2007.

“Těší nás, že můžeme Františka Šourka přivítat v týmu LIBERTY Ostrava. Věříme, že jeho rozsáhlé zkušenosti v oblasti personalistiky a zavádění systémů pro zásadní zlepšení i znalost místních specifik budou velmi cenné pro budoucnost ostravské huti. Jako nový personální ředitel se zaměří na užší spolupráci se zástupci zaměstnanců, abychom mohli společně dosáhnou našich výrobních cílů a transformovat ostravskou huť směrem k výrobě zelené oceli,” řekl Paramjit Kahlon, generální ředitel pro hutní výrobu a těžbu surovin ve skupině LIBERTY Steel.

„Práce v LIBERTY Ostrava je pro mě novou výzvou. Chci navázat na práci svých předchůdců zejména v oblasti budování značky zaměstnavatele, jak navenek, tak dovnitř společnosti, což bude vyžadovat postupnou realizaci řady nových kroků. Také chci nastavit ve společnosti všechny systémy tak, abychom zajistili dostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro plynulou výrobu. Na současném napjatém pracovním trhu to bude velmi náročný úkol, ale jsem si jist, že ve spolupráci s mým týmem, s kolegy v managementu, se zástupci odborových organizací a všemi zaměstnanci tuto výzvu společně naplníme,“ řekl nastupující personální ředitel Šourek.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava