LIBERTY Ostrava poskytne odbornou praxi v reálném pracovním prostředí 120 učňům odborných škol na Ostravsku

liberty ostrava

LIBERTY Ostrava letos pokračuje v podpoře technického vzdělávání na Ostravsku, a pomůže tak budovat silnou generaci kvalifikovaných pracovníků. V tomto školním roce poskytne praxi pod vedením zkušených odborníků z huti 120 učňům ze čtyř ostravských technických škol. Program podpory učňovského vzdělávání funguje v huti už 50 let. Od roku 2012 je pak realizován v současné podobě, kdy umožnil získat praktické dovednosti potřebné pro práci v ocelářství už stovkám učňů.

liberty Ostrava

 

„O odborné praxe v naší společnosti je poměrně velký zájem. I po 10 letech své existence se do tohoto programu hlásí více než sto učňů ročně. Je i v našem zájmu, aby si učni osvojili nejen odborné teoretické, ale i praktické znalosti a zkušenosti. Je pro nás důležité, aby pracovali pod vedením těch nejzkušenějších mistrů, poznali pracovní prostředí, seznámili se s firemní kulturou a především, aby se u nás cítili dobře,“ uvedl Jaroslav Vystrk, ředitel pro personální záležitosti v LIBERTY Ostrava.

Ve školním roce 2021/2022 poskytne LIBERTY Ostrava a její zaměstnanci odbornou praxi 120 učňům ze čtyř škol z oborů strojní mechanik, mechanik seřizovač, elektrikář, elektromechanik, mechanik strojů a zařízení, obráběč kovů a železničář. Pod vedením zkušených odborníků z huti si učni osvojí teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné pro práci v ocelářství. Cílem vzdělávacího programu je pomoci zkvalitnit studium na odborných školách, zatraktivnit mladé generaci řemeslo a zajistit si dostatek kvalitních pracovních sil, které budou huti v následujících letech pomáhat s plánovanou transformací směrem k výrobě zelené oceli a dosažení uhlíkové neutrality.

učni Liberty Ostrava

„Podpora odborného a učňovského vzdělávání je pro nás důležitá i z hlediska budoucnosti našeho podnikání, kdy usilujeme o to, dosáhnout co nejdříve uhlíkové neutrality. Naším cílem je budovat další generaci odborníků se zájmem o toto řemeslo a jeho udržitelnější a zelenější budoucnost. Učně vnímáme jako potenciální zaměstnance a chceme, aby u nás ti šikovní po praxi zůstali nastálo a pomohli nám měnit huť k lepšímu,“ dodal Jaroslav Vystrk.

LIBERTY Ostrava každoročně věnuje odborné přípravě učňů velkou pozornost. Praktickou výuku poskytuje učňům Vítkovické střední průmyslové školy, Střední školy elektrotechnické, Střední školy technické a dopravní a Středního odborného učiliště DAKOL.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava