LIBERTY Ostrava představila nově pořízenou horizontální vyvrtávačku

Liberty Ostrava WT200H CNC

LIBERTY Engineering Products Ostrava, dceřiná společnost LIBERTY Ostrava, přivítala své strategické zákazníky na svém historicky prvním Zákaznickém dni. Společnost využila této příležitosti k představení své nově pořízené horizontální vyvrtávačky WT200H CNC, která umožňuje opracovávat výrobky o rozměrech cca 5krát 10 metrů do hmotnosti až 150 tun.

Liberty Ostrava vyvrtávačka

Zákazníkům stroj předvedla v akci při obrábění super těžké kokily o hmotnosti 140 tun, rekordně velké kokily vyrobené v tamní slévárně, která v první polovině července zamíří k britskému zákazníkovi Sheffield Forgemasters.

Liberty Ostrava vyvrtávačka

Horizontální vyvrtávačka je svého druhu jediná v ostravském regionu a byla vyrobena v plzeňské Škodovce, která patří v této kategorii strojů ke světové špičce. Nově pořízená horizontální vyvrtávačka bude primárně využívána k opracování nadrozměrných a super těžkých kokil až do hmotnosti 150 tun, které slouží k odlévání oceli, surového železa, kovů nebo jiných slitin.

Liberty Ostrava vyvrtávačka

 

Otto Mischinger, ředitel a jednatel společnosti LIBERTY Engineering Products Ostrava uvedl: „Historie naší slévárny sahá až do padesátých let minulého století a právem jsme tedy hrdi na zkušenosti a profesionální práci všech našich zaměstnanců, kteří za více než 70 let provozu pomohli k šíření dobrého jména naší slévárny po celém světě. A za to jim patří obrovský dík! Naše slévárna patří díky možnosti vyrábět odlitky až do hmotnosti 150 tun k největším na světě. V Evropě jsou dnes jen tři slévárny schopné odlít tak velké produkty. Proto se na nás obracejí zákazníci z celého světa a devadesát procent našich zakázek pochází právě ze zahraničí včetně Indie a Mexika. Bylo pro nás potěšením přivítat na našem Zákaznickém dni odběratele z Itálie, Francie, Německa a Velké Británie, kteří se mohli potkat s našim skvělým týmem a vidět naši slévárnu v akci. Náš obchodní tým měl příležitost individuálně jednat o jejich požadavcích na nadcházející období.”

WT200H CNC

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce surové oceli. 8,6 miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN. Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslových zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost Nadace GFG v České republice.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikace stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava