LIBERTY Ostrava se s odbory dohodla na navýšení mezd pro rok 2022

liberty ostrava

Vedení LIBERTY Ostrava a odborové organizace se po sedmi kolech intenzivních jednání dohodly na dodatku ke kolektivní smlouvě na rok 2022. Od ledna 2022 se zaměstnancům ostravské huti zvýší mzda v průměru o 6,2 %. Ve mzdě za listopad bude zaměstnancům s výjimkou managementu vyplacena také jednorázová odměna za mimořádné hospodářské výsledky ve výši 25 000 korun na zaměstnance. V platnosti pak zůstává systém veškerých odměn a benefitů.

liberty odbory

„Vedení LIBERTY Ostrava si cení nasazení zaměstnanců, díky němuž jsme i přes ztížené podmínky, kdy se i nadále potýkáme s dopady koronaviru, dosáhli v letošním roce vynikajících výsledků. Proto bude kromě navýšení mezd vyplacena také mimořádná odměna,“ uvedl k dohodě Jaroslav Vystrk, ředitel pro personální a právní záležitosti LIBERTY Ostrava.

Tarifní třídy se navýší v průměru o 1700 korun a u vybraných dělnických profesí, které zaměstnavatel považuje za kritické, dojde k dalšímu nárůstu v průměru o 750 korun. Dále bylo dohodnuto zvýšení příplatků za práci ve ztížených pracovních podmínkách, za práci v noci, v sobotu a v neděli a navýšení odměny za pracovní pohotovost.
liberty odbory

„Dohody se nám podařilo dosáhnout za méně než měsíc jednání, což svědčí o tom, že vedení huti i odborům jde o stejnou věc. To nám umožní soustředit se na plnění výrobních a finančních cílů pro příští rok a společně pracovat na plánované transformaci, která se nyní začne uskutečňovat.“ dodal Vystrk.

Ostravská huť spolu s dceřinými společnostmi zaměstnává přibližně 6 000 lidí. Předpokládaný průměrný měsíční výdělek v roce 2021 (bez započtení platů managementu) činí 40 027 korun.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava