LIBERTY Ostrava více než půl milionem korun podpoří 21 společensky užitečných komunitních projektů

liberty charita

Ostravská huť pokračuje v tradici financování komunitních projektů prostřednictvím zaměstnaneckých grantů. 21 společensky prospěšných, neziskových organizací, v nichž jsou osobně zapojeni samotní zaměstnanci, podpoří více než půl milionem korun. Za jedenáct let huť takto rozdělila více než 7,5 milionu korun mezi téměř 550 projektů, které pomohly už více než 11 000 obyvatelům Moravskoslezského kraje.

Poprvé od začátku pandemie LIBERTY Ostrava rozdělí mezi 21 regionálních projektů, které vybrala osmičlenná komise ze 41 žádostí, celkem 520 320 korun. O podporu své organizace, která může získat až 30 000 korun na projekt, mohou žádat všichni zaměstnanci huti, kteří dobrovolně působí v neziskovém sektoru.

Oleksandr Ivanov, výkonný ředitel LIBERTY Ostrava, řekl: „Ostravská huť v průběhu let podpořila mnoho společensky prospěšných projektů v regionu, protože my i naši zaměstnanci jsme nedílnou součástí komunity. Cílem zaměstnaneckého grantového programu je umožnit, aby naši zaměstnanci získali finanční prostředky pro místní neziskové organizace, v nichž se osobně angažují. Věříme, že to posiluje jejich pocit hrdosti na LIBERTY Ostrava i důležité postavení huti při zlepšování života našich sousedů.“

Některé příklady projektů podpořených v letošním kole zaměstnaneckých grantů:

Zásluhou koordinátora projekční skupiny z údržby Jana Čecha, který je již deset let trenérem mládeže v Muay thai, získá nové tréninkové pomůcky sportovní centrum Bad Boys Gym z Ostravy – Zábřehu. „Nákupem nových boxovacích pytlů, takzvaných lap, a také chráničů nohou i hlavy zkvalitníme trénink thajského boxu i jeho bezpečnost,“ prozradil Honza Čech.

Iva Feglerová, vedoucí referátu logisitiky, už pět let pomáhá Nadačnímu fondu České myelomové skupiny. „Získané finance použijeme na nákup nových infuzních stojanů, které jsou zapotřebí pro zlepšení péče o pacienty se zhoubnými hematologickými chorobami v Moravskoslezském kraji,“ objasnila.

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu nabízí jednotlivcům i rodinám ze všech sociálních vrstev, především těhotným ženám, matkám s dětmi, rodičům s malými dětmi i rodinám se specifickými potřebami, například v tíživé sociální situaci, různé typy pomoci. Organizuje pro ně také tvořivá setkání. „Z projektu budou mít užitek lidé v několika rovinách. Budou to matky s dětmi z řad klientů, dobrovolníků, kteří budou na společných setkáních vytvářet zajímavé výrobky. Dále lidé, kteří si výrobky zakoupí. A také celá organizace, která bude mít díky podpoře z huti možnost zajistit potřebné prostředky k celoroční výrobě, přičemž prodej ručních výrobků zajistí organizaci opět drobný příjem, a hlavně propagaci její činnosti a sdílení informací o nabízených službách,“ popsala vedoucí referátu technické normalizace Taťána Ujházy, která se v organizaci Dlaň životu angažuje již třináct let.

liberty charita

Už šestnáct let dělá Karel Závadský hlavního vedoucího na dětských táborech organizovaných Asociací turistických oddílů mládeže ČR, angažuje se v jejím ostravském oddíle Paprsek. Za 30 tisíc korun, které oddíl obdržel od huti, zakoupí nový velkoprostorový stan. „Na táborech používáme při nepřízni počasí starý vojenský hangár. Nové párty stany vydrží maximálně dvě sezony. Proto potřebujeme pro naše aktivity za špatného počasí velkoprostorový stan s pevnou kovovou konstrukcí,“ říká Karel Závadský, který v huti pracuje na pozici kontrolora ve válcovnách plochých výrobků.

Sbor dobrovolných hasičů v Ostravě – Kunčičkách díky penězům z LIBERTY Ostrava zakoupí nové sportovní vybavení, odpovídající bezpečnosti, vhodné pro práci s mladými hasiči. Zvýší tak komfort při jejich cvičení i na soutěžích. O podporu žádal technik vstupní a výstupní kontroly ve válcovnách Petr Jajcaj, který s nimi pracuje už přes třicet let. Je velitel družstva, technik strojní služby i řidič-strojník, s mladými hasiči pracuje jako asistent vedoucího mládeže. „Vybavení je určeno hlavně pro našich patnáct malých hasičů ve věku od čtyř do deseti let,“ doplnil Petr Jajcaj.

liberty charita

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava