LIBERTY Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele nové hybridní ocelárny

Sanjeev Gupta, výkonný předseda LIBERTY Steel Group LIBERTY Ostrava dnes v LIBERTY Ostrava zahájil výběrové řízení na nové hybridní pece. Jedná se o první projekt tohoto typu v Evropě, jehož cílem je do roku 2030 dosáhnout v LIBERTY Ostrava uhlíkové neutrality. Nová technologie na výrobu oceli sníží emise prachu o 60 % a emise CO2 o více než polovinu.

„Jedná se o zásadní krok k transformaci ostravské huti a k dosažení cíle skupiny LIBERTY Steel Group stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální. Nové pece v kombinaci s připojením k síti vysokého napětí, jehož výstavba se plánuje do roku 2025, sníží emise uhlíku z huti na polovinu. To znamená, že budeme v Ostravě na nejlepší cestě k výrobě zelené, uhlíkově neutrální oceli,“ uvedl Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance.

Sanjeev Gupta

Výběrové řízení je součástí strategického investičního plánu LIBERTY Ostrava, který zahrnuje modernizaci ocelárny prostřednictvím výstavby dvou hybridních pecí, prvních tohoto typu v Evropě. Moderní hybridní pece budou dosahovat výrazně lepších ekologických parametrů a po uvedení do provozu v roce 2023 omezí díky výkonné odprašovací technologii emise tuhých znečišťujících částic o 60 %. Po realizaci 400 kV připojení k síti velmi vysokého napětí v roce 2025, kdy huť předpokládá, že bude k výrobě oceli využívat 70 % šrotu a 30 % surového železa, se o více než polovinu omezí emise CO2. Uhlíkové neutrality pak bude dosaženo transformací na 100% využití šrotu, případně zachytáváním a recyklací zbývajícího CO2 z prvovýroby a jeho kompenzací v rámci projektu obnovy rašelinišť [1] divizí JAHAMA Highland Estates, patřící do skupiny GFG Alliance.

Dvě hybridní pece nahradí do roku 2023 současné čtyři tandemové pece. Nová technologie pro výrobu oceli umožní huti využívat větší objem lokálního šrotu, kterého je nadbytek, čímž sníží její závislost na dovážených surovinách, jako je uhlí a železné ruda, radikálně omezí vliv výroby na životní prostředí a spojením výroby oceli ze surového železa s technologií elektrické obloukové pece jí umožní flexibilně reagovat na měnící se situaci na trhu.

„Už v roce 1985, kdy jsem nastupoval do ostravské huti, se vědělo, že tandemové pece nejsou dostatečně konkurenceschopné a je potřeba je co nejdřív nahradit jinou technologií. LIBERTY pro dosažení tohoto cíle udělala v průběhu jednoho roku více, než co se podařilo za posledních 35 let. Dnešním dnem se LIBERTY Ostrava skutečně vydává na cestu k dlouhodobé udržitelnosti svého podnikání,“ dodal Václav Habura, ředitel pro výrobu v LIBERTY Ostrava.

LIBERTY Steel Group plánuje v průběhu deseti let investovat do rozvoje ostravské huti celkem 750 milionů eur. Kromě modernizace ocelárny bude součástí transformace huti také rozsáhlá modernizace válcoven, která zvýší kvalitu vyrobené oceli a rozšíří výrobkové portfolio o další výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

[1] Rašeliniště patří k nejefektivnějším zásobárnám CO2. Váže a uchovává se v nich uhlík z atmosféry. Rašeliniště je schopno uchovat 100 kg uhlíku/m3. JAHAMA Highlands Estate se proto věnuje obnově rašelinišť ve Skotsku, již dokončila obnovu oblasti o rozloze 50 ha a pracuje na rozsáhlé obnově dalších rašelinových oblastí.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava a.s.
Liberty Ostrava