Liberty Steel se dohodla s věřiteli na splátkách dluhu z globálních aktivit

liberty rourovna

Výbor pro restrukturalizaci a transformaci skupiny LIBERTY Steel (dále jen LIBERTY) dnes oznámil, že LIBERTY podepsala smlouvu o smlouvě budoucí ve formě smlouvy o principiální dohodě (dále jen dohoda) o restrukturalizaci dluhu se stranami odpovědnými za hlavní věřitele Greensill Capital (UK) Limited, Greensill Bank AG a Credit Suisse Asset Management (Švýcarsko) Limited (dále jen věřitelé), což je významný krok v refinancování skupiny.

LIBERTY a Greensill Bank jako hlavní věřitel jednají o obdobné smlouvě o smlouvě budoucí pro restrukturalizaci dluhu evropských ocelářských podniků LIBERTY.

Nyní se připravuje dokumentace k této dohodě, která bude procházet interním schvalováním. Strany budou pracovat na přípravě a realizaci této dohody a poskytnou společnosti LIBERTY nástroje pro rozvoj dlouhodobě udržitelného financování. V souladu s dohodou stáhly strany své návrhy na vyhlášení konkurzu na subjekty společnosti LIBERTY.

Dohoda umožní společnosti LIBERTY pokračovat v realizaci strategie výroby zelené oceli (GREENSTEEL) a kroků směrem k průkopnickému cíli v ocelářství dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030.

„Po několika měsících vyjednávání jsme nyní dosáhli principiální dohody, která zajistí splácení dluhů věřitelům a výrazně sníží finanční rizika pro LIBERTY. Jedná se o významný krok v oblasti naší restrukturalizace a transformace. Nyní budeme společně s věřiteli pracovat na přípravě a realizaci této dohody,“ uvedl Jeffrey Kabel, ředitel pro transformaci ze skupiny LIBERTY Steel.

Poznámky:

– dohoda zahrnuje všechny hlavní věřitele Greensill; Credit Suisse Asset Management, Greensill Bank a Greensill Capital Limited.
– Splácení bude realizováno formou paušálních, pravidelných i jednorázových splátek.

Skupina LIBERTY Steel, součást uskupení GFG Alliance a přední výrobce zelené oceli (GREENSTEEL), je integrovaným ocelářským podnikem, který spojuje aktiva v celém dodavatelském řetězci, od výroby tekuté oceli ze surových a recyklovaných materiálů až po přesně konstruované oceli s vysokou přidanou hodnotou. Skupina má celkovou válcovací kapacitou 20 milionů tun, více než 200 výrobních závodů v 10 zemích světa a více než 30 000 zaměstnanců, provozy prvovýroby a druhovýroby, servisní centra a distribuční místa ve Velké Británii, na Evropském kontinentu, v Austrálii, Spojených státech a Číně, které obsluhují náročná odvětví jako stavebnictví, energetiku, letecký průmysl a automobilový průmysl a infrastrukturu. LIBERTY Steel je průkopníkem udržitelného ocelářství s posláním stát se uhlíkově neutrální do roku 2030.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava