LIBERTY uzavřela se svým největším věřitelem, bankou Greensill, dočasnou stabilizační dohodu

Libetry

Skupina LIBERTY Steel (dále jen LIBERTY) dnes uzavřela s bankou Greensill, svým největším věřitelem, dočasnou stabilizační dohodu o podmínkách dluhových nástrojů souvisejících s jejími evropských ocelářskými podniky (dále jen dohoda).

Na základě této dohody se mezi oběma stranami pozastavují veškeré právní kroky v souvislosti s dluhovými nástroji poskytnutými v roce 2019 společnosti LIBERTY bankou Greensill. Dohoda umožní společnosti LIBERTY vytvořit dlouhodobě udržitelnou strukturu financování. Dohoda je platná do 31. října 2022 a může být prodloužena do konce roku 2022. Mezi oběma stranami pokračuje detailní proces due diligence a výměna informací.

„Dnešní dohoda s bankou Greensill svědčí o tom, že se blížíme konsensuální restrukturalizaci dluhu, která je v nejlepším zájmu všech našich partnerů. Intenzivně pracujeme na tom, abychom se s našimi hlavními věřiteli dokázali vyrovnat v takovém časovém horizontu, který by odvrátil nutnost právních kroků. I přes nepříznivé ekonomické okolnosti dosahují naše hlavní podniky i nadále dobrých výsledků a jsou provozně silné,“ uvedl mluvčí skupiny LIBERTY Steel.

„Celosvětově mají naše nejdůležitější výrobní podniky i nadále dobré výsledky. LIBERTY Ostrava zdvojnásobila obrat na 56,5 miliardy korun, dosáhla hrubého provozního zisku (EBITDA) ve výši 8,1 miliardy korun a čistého zisku 6,1 miliardy korun. Věřím, že tyto výsledky jsou důkazem řady provedených zlepšení v LIBERTY Ostrava, která díky nim dosáhla nejlepších finančních, výrobních a manažerských výsledků od akvizice podniku v roce 2019,“ řekl Ajay Aggarwal, prezident skupiny LIBERTY Steel Europe a předseda představenstva LIBERTY Ostrava.

„K dobrým výsledkům v LIBERTY Ostrava přispělo to, že jsme v roce 2021 využili příznivé situace na trhu a dosáhli rekordních výrob i zlepšení kvality výrobků a služeb. Zdokonalená obchodní a výrobní struktura LIBERTY Ostrava pomůže huti překonat výzvy roku 2022, mezi které patří potřeba vyššího pracovního kapitálu, zvýšené náklady na distribuci a logistiku, ale také trvající vysoké dovozy levné oceli ze zemí mimo EU. I když se nyní pohybujeme v náročnějším ekonomickém a geopolitickém prostředí, jsem i nadále přesvědčen, že LIBERTY Ostrava dokáže překonat současné výzvy na trhu,“ dodal Sandip Biswas, investiční ředitel skupiny GFG Alliance a dočasný generální ředitel pro hutní výrobu a těžbu ve skupině LIBERTY.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava