Logistika je barometrem ekonomiky

Daniel Knaisl - jednatel Geis CZ

Začátek roku bývá obdobím bilancování období předchozích. Ač by se mohlo zdát, že po dvou covidových letech už nás nic nemůže překvapit, přišla v loňském roce další rána. A to ještě horší – válečný konflikt na Ukrajině. Naděje ve stabilizaci společnosti a trhů trvala bohužel jen krátce. Logistika v obou obdobích hraje velmi důležitou, dá se říci nepostradatelnou roli. Jednatele logistické společnosti Geis Daniela Knaisla jsme se zeptali, jak vnímá neustálé změny a stále náročnější podmínky.

Jak pohlížíte na vývoj situace na trhu a náladu ve společnosti? Do jaké míry se promítá do vašeho oboru?
Na trhu panuje obecná nejistota ohledně budoucího vývoje, a ta se promítá do chování firem i jednotlivců. Domácnosti utlumily svoji spotřebu, což se projevilo v historicky prvním propadu e-commerce v loňském roce. Firmy se potýkají s růstem nákladů za energie, a navíc se jim kvůli extrémně vysoké inflaci zdražuje téměř vše. K tomu rostou i tlaky na zvyšování mezd, právě kvůli vysoké inflaci. Aktuálně se kvůli výpadku dodávek některých komponentů do problémů opět dostal segment automotive. Přerušení výroby automobilek se pak dále promítá do činností jejich subdodavatelů. Všechny tyto události včetně pokračujícího konfliktu na Ukrajině se samozřejmě odrážejí i v činnosti logistických firem, které musí pružně reagovat a navyšovat, nebo naopak snižovat svoje kapacity. Problémem je, že nikdo nedokáže predikovat další vývoj a plánování je tak oproti minulosti velmi složité. A to vše v době, kdy nadále přetrvává obrovský nedostatek kvalifikovaných pracovníků na českém pracovním trhu.

Daniel Knaisl - jednatel Geis CZ

Daniel Knaisl – jednatel Geis CZ

Válečný konflikt a související inflace, ceny paliv a energií a další negativní důsledky přinesly a přináší náročné situace téměř každé firmě. Jak se s tím vy, jako velká logistická společnost, dokážete poprat?
Naší výhodou je nejen široké portfolio stabilních klientů, ale i to, že nejsme pouze dopravce. Našim zákazníkům poskytujeme logistický servis od A do Z, pokles jednoho produktu tedy umíme částečně kompenzovat i jinou službou. Příkladem je třeba skladování. V okolí velkých měst vládne zatím velký nedostatek prostor, sklady jsou přeplněné a prodejci nemají odbyt, jaký očekávali, zboží potřebují uskladnit. Navíc ne všichni naši klienti si vedou špatně, někteří naopak posilují i v této těžké době. A to jak klienti v oblasti paletových přeprav, skladové logistiky a obalů, tak i ti, co s námi vozí z dalekých trhů letecky nebo po moři a využívají celních služeb.

Co se vám v loňském roce i přes nepříznivý vývoj podařilo? Ve které oblasti jste byli úspěšní?
Přestože minulý rok přinesl zmíněné výzvy, vedla si naše firma dobře. Sice jsme kvůli těmto překážkám nedosáhli plánovaného růstu, ale výsledky za rok 2022 hodnotíme jako velmi dobré. Podařil se nám například růst ve zmiňovaném segmentu skladové logistiky nebo v naší divizi obalů.

Daří se vám investovat do nových projektů a technologií, nebo se tyto výdaje musely pozastavit?
I nadále je naše společnost připravena investovat do rozvoje firmy a vývoje našich produktů. Investice budou také do nových poboček a rozvoje těch stávajících. Neustále se posouváme také v oblasti technologií a software, které jsou pro naše fungování klíčové. Plánujeme také různé projekty v automatizaci.

geis doprava

Přes všechny problémy je velký tlak na udržitelné chování firem a jejich zodpovědnost i v této oblasti. Jak se k tomu stavíte?
Udržitelnost byla pro naši firmu téma již dávno předtím, než se začala řešit v takové intenzitě jako nyní. V rámci celé skupiny se snažíme hledat různé cesty, které napomohou ještě zodpovědnějšímu chování naší společnosti. Projektů, plánů a samotných realizací je mnoho. Všechny nyní zastřešuje program MissionZero, který je novou strategií udržitelnosti skupiny Geis. Namátkou bych mohl zmínit alternativní ekologičtější pohony vozidel, lepší využívání dopravních cest a ložné plochy, vysazování stromů, spolupráci se školami a univerzitami, výpočet emisí, uhlíkově neutrální produkty, snižování uhlíkové stopy a mnoho dalšího. Aktuálním projektem skupiny Geis je nejen testování, ale plánovaný nákup plně elektrických nákladních vozidel. Tato vozidla by měla být nasazena na konkrétních přepravách včetně dálkových.

A co CSR projekty? Mnoho dobročinných organizací je kvůli nedostatku financí a pomoci od dárců na pokraji ukončení činnosti. Firmám logicky už nezbývá na víc než vlastní fungování. Museli jste také pozastavit svoji podporu?
Jsem rád, že můžeme podporovat řadu dobročinných projektů nebo se na nich osobně podílet. Nejvýznamnější je asi velmi úzká a intenzivní spolupráce s humanitární organizací ADRA – často pomáháme lidem zasaženým nějakou katastrofou (tornádo, válka na Ukrajině). Ale u této pomoci rozhodně nekončíme, podporujeme i nevidomé vlastní zaměstnaneckou sbírkou, spolupracujeme s nemocnicemi, podporujeme Avon pochod proti rakovině prsu a tak dále. Nesmím zapomenout zmínit to, že v celé řadě projektů jsou více či méně zapojeni naši zaměstnanci, na což jsem velmi hrdý.

geis

Trápí vaši firmu nízká nezaměstnanost a nedostatek některých profesí? Jak to řešíte?
Ano, stejně jako jiné (logistické) společnosti se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných kandidátů na různé pozice. Kromě náboru nových pracovníků je nejdůležitější samozřejmě to, aby lidé u nás byli spokojeni a neměli důvod odcházet. Řešíme to tedy prevencí – o naše zaměstnance se snažíme pečovat a udržet si je. A to děláme mnoha různými způsoby, včetně vzdělávání nebo rozsáhlé nabídky firemních benefitů a také odměn pro dlouholeté zaměstnance.
Důležití jsou pro nás ale také mladí lidé a studenti. Se školami dlouhodobě spolupracujeme napříč všemi zeměmi našeho regionu – Českou republikou, Slovenskem i Polskem. Někteří studenti si u nás práci i vyzkouší a není neobvyklé, že u nás zůstanou i po škole.
Více informací na: www.geis.cz

ADK

Reklama

O skupině Geis
Skupina Geis, mezinárodní poskytovatel logistických služeb, má své hlavní sídlo v německém Bad Neustadtu. Její historie se začala odvíjet již v roce 1945, kdy Hans Geis založil dopravní společnost.
Ta se během následujících let rozrostla v globální skupinu, kterou celou dobu vlastní a řídí samotná rodina Geis. Dnes zaměstnává přes 6 400 pracovníků a v roce 2021 vygenerovala obrat 1,1974 miliardy EUR, což znamenalo meziroční nárůst o téměř 20 %.

Do skupiny patří společnosti v Německu, Švýcarsku, Lucembursku, Polsku, České republice a na Slovensku. Hlavní oblasti podnikání skupiny Geis jsou Road Services (paletové, kusové a celovozové přepravy), Logistics Services (kontraktní logistika, výroba obalů) a Air+Sea Services (letecké a námořní přepravy, speciální projekty přeprav). V České republice patří do skupiny Geis firmy Geis CZ s.r.o., Geis CZ Air+Sea s.r.o., Geis Solution CZ s.r.o. a Spedition Feico, spol. s r.o. Na Slovensku je to Geis SK s.r.o. Česko-slovenská část skupiny zajišťuje komplexní logistické služby: kusové, paletové a celovozové přepravy, letecké a námořní přepravy, kontraktní logistiku včetně vývoje a výroby obalů, od jednoduchého skladování až po sofistikované logistické projekty. Zaměstnává více než 1300 pracovníků na 32 pobočkách. Na českém trhu působí již více než 30 let.

Zdroj zprávy: Geis