Malé a střední podniky mohou začít žádat o dotace na poradenské služby vedoucí k úspoře vody

agentura pro podnikani a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), začala od počátku března přijímat žádosti o dotace ve výzvě „Poradenské služby pro malé a střední podniky“.

Novinkou je v ní podpora šetrnějšího hospodaření s vodou. Pro podnikatele je připraveno celkem 130 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 8. února 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 30. června 2021.

voda

Výzva kromě klasické podpory nákupu poradenských služeb pro získání certifikátů, které malé a střední podniky
potřebují pro svůj rozvoj, nově podporuje také šetrnější hospodaření s vodou. „Žadatelé mohou nákup poradenských služeb využít na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k úspoře vody. Výstupem projektu bude získání značky Odpovědné hospodaření s vodou Ministerstva životního prostředí nebo provedení doporučených opatření podle vodního auditu. Cílem je šetrnější práce s vodou a vodními zdroji a pomoc podnikatelům v předcházení dopadů sucha na podnikání,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

voda

Žadatelé mohou na své projekty získat až 50 % způsobilých výdajů formou dotace zpět. V této výzvě je to minimálně50 tisíc a maximálně 1 milion korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné tady.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní APIpůsobností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org

Zdroj zprávy: API