Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na svou digitalizaci. Připraveno je 550 milionů korun.

agentura pro podnikani a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK),  začala přijímat žádosti o dotace v poslední výzvě programu podpory „Technologie“. Malé a střední podniky tak mohou žádat o dotace na svou digitální transformaci. Připraveno je pro ně celkem 550 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 1. října 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídicí orgán OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 2. března 2021.

Podpora cílí na projekty se strategií rozvoje digitální transformace firem. „Žadatelé mohou podporu využít na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, které integrují všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti ,a to především plánování a řízení výroby, zásob, nákupu, prodeje, financí a personalistiky,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje:

„Výzva se celkově zaměřuje na podporu průmyslu 4.0 v České republice. Digitální transformace českých firem, automatizace výroby, integrace systémů a vyšší efektivita tak přispěje rovněž k rozvoji našich regionů“.

Žadatelé mohou na své projekty získat až 45 % způsobilých výdajů formou dotace zpět, a to až do výše 40 milionů korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné zde.

Program Technologie patří k programům, o které je v OP PIK ze strany žadatelů největší zájem. Podpořil dosud 1604 projektů za téměř 7 miliard korun. Proplaceno v něm byly už téměř 4 miliardy korun. Podporu v tomto programu využila například česká společnost Elbee Mobility ze Šumperska. Evropské dotace ji pomohly v nákupu strojů a technologií, které výrazně zjednodušily a urychlily výrobu celosvětově unikátního dopravního prostředku Elbee – určeného pro přepravu vozíčkářů.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org.

Zdroj zprávy: Agentura pro podnikání a inovace
API