Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na zavedení praktické výuky

agentura pro podnikani a inovace

Pro žadatele je ve výzvě OP TAK připraveno celkem 300 milionů korun. Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Spolupráce škol a firem. O finanční podporu na zavedení praktické výuky pro partnerské střední, vyšší odborné a vysoké školy tak budou moci žádat malé a střední podniky. Výzvu vyhlásilo 5. května 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 29. prosince 2023.

Cílem výzvy je podpořit odborně zaměřené malé a střední podniky v možnosti vychovat si své odborníky a zároveň předat své know-how nastupující generaci profesionálů. Aktivita je určena pro firmy, které v tuto chvíli praktickou výuku pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a v době zaregistrování projektu nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o jiné obory, než jaké aktuálně nabízí. „Žadatelé mohou podporu využít například na nákup strojů, nábytku, hardware a software, nezbytných sítí, na náklady v podobě smluvního plnění lektorů, služby koordinátora vzdělávání nebo na provozní náklady na školicí infrastrukturu včetně spotřebního materiálu pro provádění výuky,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Firmy mohou v této výzvě získat až 70 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 10 milionů korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuální výzvě z OP TAK jsou dostupné na webu tady.

Reklama

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo