Malým a středním podnikům pomůže se vstupem na trhy třetích zemí nový online portál

byznys

Evropská komise reaguje na měnící se situaci v mezinárodním obchodu a představuje nový nástroj podpory vstupu firem na trhy mimo EU. Pomoci má zejména malým a středním podnikům, které představují páteř ekonomiky nejen v Česku, ale v celé EU.

Dopad pandemie COVID-19, ale i vzrůstající asertivita v mezinárodním obchodě vedly Evropskou komisi a členské státy EU k modernizaci přístupu ve vztahu k malým a středním podnikům v rámci společné obchodní politiky. Cílem je zlepšit využití jejich potenciálu při vstupu na zahraniční trhy a pomoci tomu, aby se po pandemickém otřesu firmy co nejsnáze zapojily do mezinárodního obchodu.

ekonomika

Tématu se věnovala konference pořádaná Evropskou komisí s názvem „The Road to Recovery – empowering small businesses to trade internationally“, na které vystoupil pověřený komisař za obchod a místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis.

„Dodržování závazků našich obchodních partnerů je důležitým předpokladem pro to, aby malé a střední podniky, které většinou nedisponují při vstupu na trhy třetích zemí možnostmi a kapitálem srovnatelnými s velkými korporacemi, mohly naplno využít příležitosti, které jim obchodní dohody přináší,“ uvedla k tomu náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martina Tauberová.

Komisař Dombrovskis na konferenci představil nový online nástroj Access2Markets, který bude evropským i českým exportérům pomáhat se zvládáním vývozních procedur na exportních trzích. Kromě celních sazeb se exportéři dozvědí i jakým způsobem vyhovět administrativním požadavkům v dané destinaci. Nad rámec existující a doposud velmi úspěšné databáze přístupu na trh nabídne nový portál i kalkulátor pravidel původu, aby exportéři mohli plně využít preferencí, které jim přísluší. Součástí servisu budou i informace o obchodování na vnitřním trhu EU nebo pravidla pro vstup na trh EU.

byznys

„Je potřeba pomoct evropským firmám, aby mohli co nejvíce těžit ze společné obchodní politiky EU. Proto jsme vytvořili portál, který menším firmám pomůže získat nejlepší přístup k produktům a vstupům, které ke svému růstu a konkurenceschopnosti potřebují,“ uvedl komisař Dombrovskis.

„Oceňuji, že platforma Access2Markets poskytuje podnikatelům na jednom místě přehledné a ucelené informace o exportních podmínkách, a to v češtině. Zohledňuje i potřeby malých a středních podniků. Ty se díky ní mohou zorientovat například ve výhodách plynoucích z dohod o volném obchodu, a mohou je tak naplno využívat,“ dodal viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Představení portálu je součástí širší iniciativy Evropské komise o lepší prosazování práv Evropské unie v obchodních vztazích s našimi partnery. Z toho důvodu byla nově zřízena i funkce vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod, které se ujal Denis Redonnet. V praxi by měl dopomoci pečlivějšímu provádění a prosazování práv a závazků, které z obchodních dohod s našimi partnery plynou.

„Ačkoliv řadu netarifních bariér se nám ve spolupráci s Evropskou komisí daří úspěšně odbourávat, dlouhodobě pozorujeme znepokojující trend zavádění nových překážek, které brání obchodu. To naše firmy v zahraničí jednoznačně poškozuje. Jsem proto ráda, že se Denis Redonnet bude od nynějška cíleně zabývat dodržováním obchodních závazků našich partnerů, přičemž deklaroval vysokou míru otevřenosti podnětům jak ze strany členských států, tak ze strany samotných evropských firem,“ dodává Martina Tauberová.

access

Portál Access2Markets je evropským firmám k dispozici zdarma zde

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo