Martin Bartyzal povede Národní rozvojový fond

cmzrb

Martin Bartyzal byl jmenován třetím členem představenstva Národního rozvojového fondu SICAV, a.s. Ode dne vzniku fondu představenstvo tvořili dva členové, a to Jan Barta a Lenka Zíb Novotná. V současné době je představenstvo kompletní, přičemž Martin Bartyzal byl zároveň zvolen jeho předsedou. Představenstvo po dohodě s investory bude rozhodovat o financování konkrétních investic.

Martin _BartyzalMartin Bartyzal má více než 25 let zkušeností na manažerských pozicích v korporátním a investičním bankovnictví v regionu střední a východní Evropy. Pracoval na řadě projektů v oblasti strukturovaného financování, kapitálových trhů a korporátních financí jak v České republice, na Slovensku i v dalších zemích střední a východní Evropy. Působil v Deutsche Bank v Praze a ve Frankfurtu a od roku 2009 do roku 2018 vedl Deutsche Bank v České republice. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve fondu bude odpovídat za oblasti správy investic a za přípravu a analýzy projektů.

Lenka Zíb Novotná je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působila na odborných a posléze manažerských pozicích na kapitálovém trhu. Většinu svého profesního života byla spojena se skupinou ČSOB. Od roku 2008 do roku 2019 byla rovněž předsedkyní Legislativní sekce Asociace pro kapitálový trh. V lednu 2020 se stala členem projektového týmu v rámci ČMZRB, jehož hlavním úkolem bylo zřídit Národní rozvojový fond. Ve fondu odpovídá za oblast kontrolních funkcí a administrace. V současné době je také členkou představenstva ČMZRB investiční.

Jan Barta vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy univerzity a také postgraduálně finance a bankovnictví na Southwestern Graduate School of Banking v americkém Dallasu. Po studiích působil od roku 1993 23 let ve skupině ČSOB, a to na různých manažerských pozicích. Mj. byl členem vrcholného vedení společnosti ČSOB Asset Management, též jako předseda představenstva mezi lety 2012-2015. Podílel se jako jedna ze zakládajících osob na vzniku Asociace pro kapitálový trh, kde byl vedoucím sekce kolektivního investování. Od roku 2019 působí také jako člen představenstva ČMZRB investiční. V říjnu 2019 se stal vedoucím projektového týmu v rámci ČMZRB, jehož hlavním úkolem bylo zřídit Národní rozvojový fond. Ve fondu odpovídá za oblast financí, řízení rizik a vztahů s investory.

Národní rozvojový fond získal v listopadu 2020 licenci České národní banky a vznikl k 1. únoru 2021 za účelem podpory veřejných i soukromých infrastrukturních projektů. Fond je dceřinou společností Českomoravské záruční a rozvojové banky. Jeho poradním orgánem je Národní investiční rada (NIR), která je složena ze zástupců investorů, jimiž jsou Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Unicredit Bank, tak státu. Předsedou NIRu byl zvolen Pavel Kysilka a jeho další členové jsou: Daniel Heler, Vazil Hudák, Petr Zahradník, Radek Špicar, Jitka Haubová, Miroslav Zámečník, Jan Troják a Aleš Barabas. Členy dozorčí rady fondu jsou Jiří Kunert, Marek Ditz a Petr Kratochvíl.

***

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je národní rozvojovou bankou České republiky. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. V roce 2020 ČMZRB svými produkty podpořila 10 636 projektů v objemu přes 51 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo