Masarovič potvrzen ve funkci předsedy předsednictva a gen. ředitele PS na dalších pět let

pražské strojírny

Dozorčí rada Pražské strojírny opětovně zvolila Roberta Masaroviče do představenstva Pražské strojírny na dalších pět let. Představenstvo jej následně znovuzvolilo do funkce předsedy představenstva, se kterou je svázána i funkce generálního ředitele. Robert Masarovič za dobu svého působení v Pražské strojírně vyvedl tuto dceřinou společnost Dopravního podniku hlavního města Prahy ze ztrát a dovedl ji k zisku v řádech desítek miliónů korun každý rok. Daří se jí na tuzemském i zahraničním trhu. Masarovič působí na postu generálního ředitele a předsedy představenstva od dubna roku 2018.

kolejová křížení

Robert Masarovič v Pražské strojírně začínal v roce 2016 pověřením řízení restrukturalizace. Předsedou představenstva se stal o dva roky později. Při převzetí byla Pražská strojírna ve ztrátě necelých 37 milionů korun. Během několika let se společnosti pod Masarovičovým vedením daří dosahovat kladného hospodářského výsledku ve výši přesahující 50 milionů korun. Restrukturalizace společnosti vynesla přes 160 milionů korun zisku v kumulaci do konce roku 2020.

„Mou práci reprezentují výsledky fabriky. Aktivně se snažíme zefektivňovat veškeré pracovní procesy, zvyšovat produktivitu, omezovat prostoje, zamezovat plýtvání a tím šetřit zdroje. A fabrice to prospívá, což se ukazuje i na výsledcích hospodaření za poslední roky. Současně se nám daří výrazným způsobem modernizovat výrobní technologie i celou továrnu,“ říká Robert Masarovič, znovuzvolený předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

V roce 2020 uzavírala Pražská strojírna s hospodářským výsledkem přes 56 milionů korun. Pod vedením Roberta Masaroviče se společnost začala soustředit na modernizaci svého strojního vybavení, vylepšování a dodržení strategického plánu a další maximalizaci produktivity práce. Jednou z posledních investic bylo zakoupení již druhého obráběcího centra AXA v červenci letošního roku. První obráběcí centrum stojí ve výrobní hale ve Vinoři již od srpna roku 2019.

Pandemie onemocnění COVID-19 značně ovlivnila celosvětové dění, Pražské strojírně se ovšem podařilo díky bezpečnostním opatřením udržet výrobu v chodu. Jako úspěšný se jeví i letošní rok. Za nejvýznamnější a největší letošní zakázku je považována dodávka pro plzeňskou Vozovnu Slovany.

Zaměstnanci strojírny slovenského rodáka znají osobně. Ve výrobních halách se pohybuje v oranžové bezpečnostní bundě a montérkách každý den, v obleku je vidět málokdy. „Snažím se fabriku řídit zdravým rozumem, zkušenostmi a pravidlem fair play. Fungujeme jako rodinná firma,“ říká Masarovič.

Robert Masarovič má za sebou bohatou profesní dráhu. Vystudoval Ekonomiku a management na Nottingham Trent University, studoval i profitabilitu a ekonomické řízení v americkém Institutu Michaela Clouda, programy MBA, DBA a LL.M. na Jagiellonian College. Sám přednášel na soukromé vysoké škole krizové řízení a restrukturalizaci firem, v Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity přednášel v programu pro insolvenční správce. Během své kariéry působil jako krizový manažer, obchodní i výrobní ředitel. Je odborníkem na restrukturalizace průmyslových podniků.

Ochranné obleky nesundává ani ve svém volném čase. V příznivém počasí si rád vyjede na motorce, na které jezdí i do práce, když není sníh. Současně je vášnivým včelařem. Včelstva jsou i součástí jeho životní filosofie. Rád si také zajde na střelnici a na dlouhé procházky přírodou. Je rozvedený, žije v dlouhodobém vztahu. Má dvě děti.

Zdroj zprávy: PRAŽSKÁ STROJÍRNA a.s.
pražská strojírna