Memorandum o o porozumění v oblasti elektroenergetiky posílí energetickou bezpečnost

energetika

Ministr Jozef Síkela v Lucemburku s ministry Německa, Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska podepsal memorandum o porozumění v oblasti elektroenergetiky, které zlepší spolupráci při předcházení hrozbám v této oblasti. Cílem je posílit energetickou bezpečnost.

 

Přípravu memoranda koordinovala Česká republika, přípravné práce probíhaly od července 2021.
Je to první krok k plnění čl. 15 Nařízení 2019/941 k rizikové připravenosti v sektoru elektroenergetiky, který říká, že v případě elektroenergetické krize by členské státy měly spolupracovat v duchu solidarity. Vedle tohoto obecného pravidla by měla být podle Nařízení přijata vhodná ustanovení, aby si členské státy v případě elektroenergetické krize vzájemně nabízely pomoc založenou na předem dohodnutých koordinovaných opatřeních, pro které je potřeba, aby se členské státy předem dohodly na nezbytných technických, právních a finančních ujednáních. Podle těchto technických opatření by členské státy měly uvést maximální množství elektřiny určené k dodání, které by mělo být znovu posouzeno na základě technické proveditelnosti dodávání elektřiny, je-li požadována pomoc v průběhu elektroenergetické krize.

Toto memorandum je tak základním kamenem pro přípravu těchto opatření a dohod, a celkově pro užší spolupráci při zajišťování bezpečnosti dodávek elektřiny, lepší předcházení elektroenergetických krizí a má pomoci řešit případné krize lépe, efektivněji a rychleji, celkový cíl nařízení je posilovat transparentnost, důvěru a solidaritu.

Dalším krokem bude spolupráce se signatářskými státy v oblasti tvorby technických, právních a finančních dohod pro provádění regionálních opatření, kterou nařízení nařizuje. Mimo to budou plánované simulace krizových situací a přípravy na ně, což spadá pod rámec plánů rizikové připravenosti.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo