Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Brno výstaviště pavilon A

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. do 7. října na brněnském výstavišti. Souběžně s ním se konají specializované veletrhy IMT, PLASTEX, WELDING, FOND-EX a PROFINTECH.

 

 

„Reprezentativně zastoupeny budou všechny obory strojírenství, včetně klíčového obrábění a tváření. Zájem vystavovatelů o účast ukázal, že strojírenský veletrh je nepostradatelnou obchodní platformou a důležitým místem pro prezentaci nových technologií,“ uvedl Tomáš Moravec, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno. Svou nabídku představí návštěvníkům celkem 1 256 firem z 41 zemí. „Počet vystavovatelů se oproti loňskému roku zvýšil o 20 procent. Otevíráme dohromady 8 pavilonů, tedy o tři více než minule,“ upřesnil Michalis Busios, ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu.

msv 2021 msv 2021

Fotogalerie z MSV 2021

„Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně patří mezi nejvýznamnější evropské veletrhy v oboru a já jsem rád, že se vystavovatelé vrací. Zahájíme ho jako tradičně naším sněmem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Premiérovi a ministrům chceme připomenout, jak je současná situace pro firmy složitá a aby právě na ně v těchto těžkých dobách nezapomínali, protože průmysl tuto zemi vždycky živil a živí,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

pavilon p

Digitalizace jako trend
K prioritním tématům veletrhu patří digitální transformace průmyslového prostředí. Řešení umožňující digitalizaci výroby budou k vidění na expozicích vystavovatelů napříč všemi výstavními halami. Uceleně bude téma prezentováno v expozici Digitální továrna 2.0, která letos obsadí rekordní plochu v pavilonu F. Zájemci se zde seznámí s digitálními technologiemi a exponáty od více než 40 firem. Zlatým partnerem se stala společnost Siemens, která představí řešení pro flexibilní, odolnou a energeticky úspornou výrobu. Projektu se zúčastní i platforma Team Finland s šesticí finských inovativních firem z oblasti digitalizace. „Jedná se o premiérovou oficiální kolektivní účast Finska na strojírenském veletrhu,“ doplnil Busios. Prezentaci zajímavých exponátů a řešení chystá také Národní centrum Průmyslu 4.0 spolu se společnostmi T-Mobile, Česká spořitelna a Výzkumným a inovačním centrem pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP. Přímo v jejich expozici bude instalována 5G průmyslová síť, kterou budou využívat nejrůznější robotické aplikace. Lákadlem bude například i robot, který návštěvníkům načepuje pivo. Součástí Digitální továrny 2.0 bude i digitální stage s diskuzemi o aktuálních oborových tématech. Chybět nebude ani konference s názvem Biomorfní průmysl, která se koná ve čtvrtek 6. října a jejím hlavním tématem bude zformulování vize českého průmyslu za využití digitálních technologií.

siemens siemens

Digitální továrna na MSV 2021

 

Francouzský partner veletrhu
Partnerem letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu je francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes. Jedná se o nejprůmyslovější oblast Francie s druhým nejvyšším HDP v zemi. Na MSV se představí významné firmy z této oblasti a region se bude prezentovat také formou samostatného stánku. Veletrhu se zúčastní se i oficiální delegace složená z nejvyšších zástupců regionu. „Účast Auvergne-Rhône-Alpes, předního francouzského průmyslového kraje, na veletrhu MSV v Brně odráží snahu tohoto regionu podporovat, v úzké spolupráci s Team France Export, své podniky v jejich mezinárodním rozvoji s cílem usnadnit a podpořit uzavírání nových obchodních a průmyslových partnerství. MSV je vyhlášený svou dynamikou v oblasti technologických a IT inovací. A region Auvergne-Rhône-Alpes pro české a středoevropské firmy představuje investiční příležitosti. Coby nejvýznamnější průmyslový zaměstnavatel ve Francii podporuje průmyslové firmy a dodavatele průmyslových služeb v každé fázi jejich podnikání na novém teritoriu. Díky Team France Export a agentuře pro hospodářský rozvoj Invest in Auvergne-Rhône-Alpes mohou podniky v regionu využívat řady služeb, jako je např. podpora při zakládání nebo rozvoji firmy ve Francii, individuální studie o dostupné finanční podpoře, pomoc při navázání kontaktů s dalšími podniky pro rychlejší začlenění do ekosystému či vyhledání ideální lokality pro založení podniku,“ sdělil Philippe Meunier, vice-prezident pro mezinárodní vztahy regionu Auvergne-Rhône-Alpes.

Partnerství bylo uzavřeno ve spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou, která na strojírenském veletrhu pravidelně organizuje účast francouzských firem. „Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu chceme prezentovat Francii jako jednoho z klíčových obchodních partnerů České republiky. Francie je totiž 4. největším zákazníkem a 7. největším dodavatelem ČR. Naše účast bude za posledních 20 let rekordní – v 5 pavilonech zde představíme celkem 25 francouzských firem. Čestným hostem bude francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes, který s druhým nejvyšším HDP ve Francii, 8 miliony obyvatel a velkým podílem pracovních míst v průmyslu představuje pro české firmy atraktivní obchodní příležitost,” uvedl Michal Macko, ředitel Francouzsko-české obchodní komory.

„Chceme se také zaměřit na aktuální ekonomickou situaci v kontextu rostoucích cen energií a inflace. Na panelové diskusi k udržitelnému podnikání zveřejníme závěry průzkumu mezi členskými firmami, který zjišťoval konkrétní dopady na jejich plány a případná úsporná opatření. Zároveň zde budeme prezentovat konkrétní příklady inovací v energetických úsporách a udržitelném podnikání,” dodal Macko.

Česká národní expozice představí zajímavé exponáty
Součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu bude Česká národní expozice v pavilonu P. Společně se zde představí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Agentura pro podnikání a inovace, agentury CzechInvest a CzechTrade, Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Národní rozvojová banka, Strojírenský zkušební ústav, Technologická agentura ČR a Úřad průmyslového vlastnictví. Návštěvníci zde uvidí i řadu inovativních exponátů. Mezi nimi bude například unikátní mobilní laserscanner od společnosti Intellmaps, který dokáže zkrátit dobu digitalizace budov na jednotky hodin a značně zlevňuje tvorbu digitálních dvojčat. K vyzkoušení bude také nejmodernější simulátor pro virtuální pilotní výcvik s označením F-16 Classroom od společnosti VRgineers. Po areálu výstaviště se bude pohybovat i autonomní elektromobil BringAuto, který slouží pro rozvoz zásilek, ale také pro logistiku v industriálních areálech.

Fotogalerie České národní expozice z MSV 2021

Energetika jako zvýrazněné téma
Na energetickou efektivitu se ve svých expozicích zaměří řada vystavovatelů. Představena bude řešení umožňující významně snížit spotřebu energie i materiálových zdrojů. Současně se bude jednat o důležitou součást doprovodného programu. Ve středu 5. října se koná francouzsko-české fórum na téma udržitelného průmyslu a energetické efektivity, jehož cílem je představit konkrétní příklady užití inovativních technologií a řešení v oblastech energetických úspor v průmyslu, omezení uhlíkové stopy, zelených materiálů a cirkulární ekonomiky. Francouzsko-česká obchodní komora, která panelovou diskuzi organizuje spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR, zde představí závěry průzkumu mezi členskými firmami, který se zaměřil na dopady zvýšení cen energií a inflace na jejich podnikání. Konferenci na téma Energetická flexibilita a odolnost výroby chystá ve čtvrtek 6. října společnost Siemens ČR. Energetická stabilita bude také tématem konference pořádané Českým svazem zaměstnavatelů v energetice. Ve stejný den se uskuteční i konference s názvem Úspory energií ve strojírenství.

Siemens msv

Virtuální prostor doplní klasický veletrh
Letošní novinkou je spuštění portálu msvdigital.cz, který umožňuje doplňkovou prezentaci vystavovatelů prostřednictvím virtuálních showroomů. „Jsme první veletržní správou v Česku, která obdobnou platformou disponuje. Rozvoj online prostředí vnímáme jako příležitost, a proto jsme se rozhodli naplno využít výhody s ním spojené a zprostředkovat je i našim vystavovatelům,“ uvedl Moravec. Firmy tak získají možnost oslovit stávající i nové zákazníky, kteří nemohou na veletrh osobně přijet. Virtuální prostor je vhodný také pro představení exponátů, které by nebylo možné na výstaviště z logistických důvodů dopravit. „Při vývoji prostředí jsme se zaměřili také na možnost přímého kontaktu se zákazníky, takže jeho součástí je i chat umožňující komunikaci v reálném čase,“ podotkl Moravec.

Praktické informace
Mezinárodní strojírenský veletrh letos poprvé začíná v úterý a potrvá čtyři dny do pátku.

„Ke změně v délce konání veletrhu jsme dospěli na základě názorů vystavovatelů. Jedná se o celosvětový trend, jehož výsledkem je zvýšení efektivity veletržní účasti,“ vysvětlil Michal Svoboda, mluvčí Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Brány brněnského výstaviště budou otevřeny denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Vstupenky jsou nejvýhodněji k dostání online.

Zdroj zprávy: Veletrhy Brno, a.s.
BVV a.s.