MF eviduje 23 800 nových přihlášek k paušální dani, aktivních paušalistů je aktuálně zhruba 78 tisíc

ministerstvo financí

Ke dni 4. února 2022 obdržela Finanční správa celkem 23 800 nových oznámení ke vstupu do paušálního režimu daně pro rok 2022. Od ledna loňského roku již bylo doručeno celkem 104 286 oznámení ke vstupu.

Aktivních účastníků paušálního režimu je v tuto chvíli zhruba 78 tisíc, zatímco v loňském roce platilo daně a odvody pojistného paušálně průměrně kolem 65 tisíc živnostníků. Mnozí žadatelé o paušální režim byli zamítnuti při vstupu z důvodu nesplnění podmínek, ukončili v loňském roce svou živnost či překročili hranici pro osvobození od DPH, nebo se rozhodli pro tento rok v paušální dani nepokračovat. Vyřazena byla také řada duplicitních podání.

financování

„Budoucnost paušální daně vidím hlavně v jejím rozšíření pro podnikatele s ročními příjmy až do dvou milionů korun. Pokud se nám tato výjimka v oblasti plátcovství DPH povede na evropské půdě dojednat včas tak, aby mohl dvojnásobný příjmový limit pro registraci k DPH platit i pro paušální daň už od příštího roku, bude to jednoznačně pozitivní impuls pro další desítky tisíc nových uživatelů paušální daně,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura a dodává: „Hlavní výhodu paušální daně vidím jednoznačně v úlevě od byrokracie, kdy už živnostníci nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, ani komunikovat se třemi úřady naráz. Také se zbaví výdajů za účetní a daňové služby a většiny cílených daňových kontrol, které u paušalistů řádně platících měsíční zálohy postrádají smysl.“

Zvýšení limitu ročních příjmů na 2 miliony korun
Podle Ministerstva financí by se případné zvýšení hranice obratu pro osvobození od DPH z 1 na 2 mil. Kč týkalo zhruba 105 tisíc podnikatelů. Kolik osob z této skupiny by se poté při stejném zvýšení roční příjmové podmínky pro vstup do paušálního režimu daně zapojilo do paušální daně bude záviset na parametrech paušálních záloh pro tuto příjmovou skupinu a na charakteru jejich podnikání. V současnosti je na straně Evropské komise žádost MF o zvýšení hranice obratu pro osvobození od DPH na 85 000 EUR. Komise má nyní až osmiměsíční časovou lhůtu pro vyjádření pro Radu EU a ta má další až 3 měsíce čas na své rozhodnutí. MF nicméně věří v kladné vyřízení žádosti ještě v prvním kvartálu letošního roku, aby následně bylo dostatek času na novelizaci české legislativy. V dopise Komisi MF argumentovalo zejména neaktuálností stávajícího limitu pro plátcovství DPH, který vychází z částky vyjednané při vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004 a nezměnil se už 17 let navzdory významnému růstu cenové hladiny. Evropská unie navíc zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 85 000 EUR podporuje a v minulém roce to stvrdila novelou evropské směrnice o DPH s účinností od 1. ledna 2025.

Paušální zálohy letos činí 5 994 Kč
Pro letošní rok se k paušální dani mohli do 10. ledna 2022 včetně přihlásit podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH, mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč a současně nemají příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou). Učinit tak bylo možné stejně jako v loňském roce přes datovou schránku, poštou, nebo na podatelně příslušného finančního úřadu. Finanční správa v tuto chvíli ověří, zda žadatel o paušální daň splňuje podmínky ke vstupu, zejména že se jedná o neplátce DPH. Pokud některou z podmínek ke vstupu poplatník nesplní, úřad ho o tom vyrozumí. V opačném případě je oznámení přijato a stáváte se účastníkem paušálního režimu. Loňští paušalisté pokračují ve své účasti v paušálním režimu automaticky, tedy nemuseli nic ohlašovat ani žádat o prodloužení paušálního režimu. Musí si pouze do 20. ledna 2022 přenastavit trvalé platby paušálních záloh, které se upravují vždy jednou za rok v návaznosti na vývoj průměrné hrubé mzdy prostřednictvím minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Pro letošní rok činí paušální zálohy 5 994 Kč měsíčně, tedy zhruba o 500 korun více než vloni (5 469 Kč). V této částce je stejně jako dosud zahrnuto minimální zdravotní pojištění (2 627 Kč), minimální sociální pojištění navýšené o 15 % (3 267 Kč) a daň z příjmů ve výši rovných 100 Kč. Zálohy jsou splatné vždy k 20. dni daného měsíce a lze je platit pravidelně každý měsíc, ale i předplatit na několik měsíců dopředu či dokonce jednorázově na celý rok. Postupně se pak bude zaplacená částka započítávat na zálohy za jednotlivé měsíce. Zálohy paušální daně se hradí na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (ČNB). Se zdravotní pojišťovnou ani okresní správou sociálního zabezpečení již nic dalšího neřešíte.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR