MF zatím eviduje zhruba 22 300 nových přihlášek k paušální dani, pro letošek očekává přes 80 tisíc aktivních paušalistů

ministerstvo financí

Ke dni 12. ledna 2022 obdrželo Ministerstvo financí, resp. Finanční správa, zatím zhruba 22 300 nových oznámení ke vstupu do paušálního režimu daně pro rok 2022. Podle kvalifikovaného odhadu MF bude letos paušální daň využívat přes 80 tisíc živnostníků.

Od ledna loňského roku již bylo doručeno celkem 102 802 oznámení. Mnozí žadatelé o paušální režim však byli zamítnuti z důvodu nesplnění podmínek, ukončili v loňském roce svou živnost, nebo se rozhodli pro tento rok v paušální dani nepokračovat. Vyřazena byla také řada duplicitních podání. Počet aktivních uživatelů paušální daně pro letošní rok tak podle kvalifikovaného odhadu MF přesáhne 80 tisíc. Konečná čísla budou nicméně známa teprve poté, co Finanční správa prověří všechna nová oznámení ke vstupu a zaeviduje všechna vystoupení z paušálního režimu. Mnohé přihlášky k paušální dani navíc ještě stále v těchto dnech mohou dorazit se zpožděním poštou. V loňském roce platilo daně a odvody pojistného paušálně průměrně kolem 65 tisíc živnostníků. Čísla se v průběhu roku měnila v návaznosti na nové živnostníky, kteří mají při zakládání své živnosti možnost vstoupit do paušálního režimu daně kdykoliv během roku, a také s ohledem na odcházející paušalisty například v důsledku překročení hranice pro osvobození od DPH či zrušení živnosti v průběhu roku.

„Očekávaný nárůst aktivních paušalistů na počet přesahující 80 tisíc považuji za potvrzení funkčnosti tohoto modelu, který má za sebou pilotní rok provozu. Samozřejmě je třeba vnímat, že jsme v ekonomicky složité a nejisté době přetrvávající pandemie, v níž může u drobných podnikatelů stále převládat větší konzervativnost. Jsem nicméně přesvědčen, že budoucnost paušální daně je především v jejím rozšíření pro podnikatele s ročními příjmy až do dvou milionů korun. Pokud se nám tato výjimka v oblasti plátcovství DPH povede na evropské půdě dojednat včas tak, aby mohl dvojnásobný příjmový limit platit pro registraci k DPH i pro paušální daň už od příštího roku, věřím, že to bude pozitivní impuls pro další desítky tisíc nových uživatelů paušální daně,“ okomentoval letošní zájem o paušální daň ministr financí Zbyněk Stanjura.

Zvýšení limitu ročních příjmů na 2 miliony korun
Podle Ministerstva financí by se případné zvýšení hranice obratu pro osvobození od DPH z 1 na 2 mil. Kč týkalo zhruba 105 tisíc podnikatelů. Kolik osob z této skupiny by se poté při stejném zvýšení roční příjmové podmínky pro vstup do paušálního režimu daně zapojilo do paušální daně bude záviset na parametrech paušálních záloh pro tuto příjmovou skupinu a na charakteru jejich podnikání. V současnosti je na straně Evropské komise žádost MF o zvýšení hranice obratu pro osvobození od DPH na 85 000 EUR. Komise má nyní až osmiměsíční časovou lhůtu pro vyjádření pro Radu EU a ta má další až 3 měsíce čas na své rozhodnutí. MF nicméně věří v kladné vyřízení žádosti ještě v prvním kvartálu letošního roku, aby následně bylo dostatek času na novelizaci české legislativy. V dopise Komisi MF argumentovalo zejména neaktuálností stávajícího limitu pro plátcovství DPH, který vychází z částky vyjednané při vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004 a nezměnil se už 17 let navzdory významnému růstu cenové hladiny. Evropská unie navíc zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 85 000 EUR podporuje a v minulém roce to stvrdila novelou evropské směrnice o DPH s účinností od 1. ledna 2025.

Paušální zálohy letos činí 5 994 Kč
Pro letošní rok se k paušální dani mohli do 10. ledna 2022 včetně přihlásit podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH, mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč a současně nemají příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou). Učinit tak bylo možné stejně jako v loňském roce přes datovou schránku, poštou, nebo na podatelně příslušného finančního úřadu. Finanční správa v tuto chvíli ověří, zda žadatel o paušální daň splňuje podmínky ke vstupu, zejména že se jedná o neplátce DPH. Pokud některou z podmínek ke vstupu poplatník nesplní, úřad ho o tom vyrozumí. V opačném případě je oznámení přijato a stáváte se účastníkem paušálního režimu. Loňští paušalisté pokračují ve své účasti v paušálním režimu automaticky, tedy nemuseli nic ohlašovat ani žádat o prodloužení paušálního režimu. Musí si pouze do 20. ledna 2022 přenastavit trvalé platby paušálních záloh, které se upravují vždy jednou za rok v návaznosti na vývoj průměrné hrubé mzdy prostřednictvím minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Pro letošní rok činí paušální zálohy 5 994 Kč měsíčně, tedy zhruba o 500 korun více než vloni (5 469 Kč). V této částce je stejně jako dosud zahrnuto minimální zdravotní pojištění (2 627 Kč), minimální sociální pojištění navýšené o 15 % (3 267 Kč) a daň z příjmů ve výši rovných 100 Kč. Zálohy jsou splatné vždy k 20. dni daného měsíce a lze je platit pravidelně každý měsíc, ale i předplatit na několik měsíců dopředu či dokonce jednorázově na celý rok. Postupně se pak bude zaplacená částka započítávat na zálohy za jednotlivé měsíce. Zálohy paušální daně se hradí na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (ČNB). Se zdravotní pojišťovnou ani okresní správou sociálního zabezpečení již nic dalšího neřešíte.

Výhody paušální daně
„Hlavní výhodou paušální daně je jednoznačně úleva od přílišné byrokracie a více času na vlastní podnikání. Díky paušální dani odpadá povinnost podávat daňové přiznání a přehledy k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a nemusíte komunikovat se třemi úřady naráz. Také se zbavíte výdajů za účetní a daňové služby a dále většiny cílených daňových kontrol, které u paušalistů řádně platících měsíční zálohy postrádají smysl. Mnoha živnostníkům paušální daň přinese i o něco větší zajištění budoucího důchodu, neboť paušální záloha obsahuje částku minimálního důchodového pojištění navýšeného o 15 %, zatímco před tím si většina živnostníků odváděla jen povinné zákonné minimum,“ vypočítává ministr financí Zbyněk Stanjura.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR