Ministerstvo financí spolupořádá Česko-vietnamské obchodní fórum

česko vietnamské obchodní fórum

Ministerstvo financí společně se Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Česko-vietnamským vzdělávacím institutem a Svazem vietnamských podnikatelů v ČR, pořádá v pátek 10. září 2021 Česko-vietnamské obchodní fórum.

Cílem odborné konference, související diskuze a doprovodného programu je poskytnout podnikatelům, kteří se zajímají o rozvoj zahraničního obchodu v perspektivní oblasti jihovýchodní Asie aktuální informace v kontextu ratifikace Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, otázek celního řízení, role a potenciálu České exportní banky a zároveň napomoci zprostředkování perspektivních obchodních kontaktů.

česko-vietnamské obchodní fórum

Akce je určena odborné veřejnosti, podnikatelům zajímajícím se o zahraniční obchod, zástupcům profesních a podnikatelských organizací a veřejné správy a do vyčerpání kapacity je určena také všem, které zajímá dynamický rozvoj obchodní výměny mezi EU a Vietnamem a související příležitosti.

Datum: Pátek 10.9. 10:00-15:00
Místo: Areál Vinamo, Olomoucká 1193/61a, Brno
Akce není spojena s registračním poplatkem. Do vyčerpání kapacity je možné se závazně registrovat na emailové adrese simon.blecha@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení:
Pozvánka v českém jazyce

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
ministerstvo financí