Ministerstvo financí uspořádalo již 11. ročník mezinárodní konference o investiční arbitráži

kladívko zákon

Pod hlavičkou Ministerstva financí proběhl 2. prosince již jedenáctý ročník konference k problematice mezinárodních investičních arbitráží s názvem „Investment Treaty Arbitration Conference“. Již tradiční konference funguje jako mezinárodní, odborné fórum pro výměnu zkušeností v oblasti mezinárodních investičních sporů mezi představiteli akademické obce, předními advokáty a zástupci zainteresovaných států. S ohledem na nadále probíhající pandemii proběhla konference podruhé za sebou virtuálně a byla tak alespoň plně přístupná široké veřejnosti.

„Díky konferenci můžeme každý rok prohloubit znalosti našich interních právních specialistů v tomto specifickém odvětví mezinárodního práva a posílit naši spolupráci se špičkovými zahraničními odborníky. Obojí se nám pak daří zúročit při důsledném hájení České republiky před nároky žalobců, kterých momentálně zbývá pět,“ shrnul výsledky konference a současný stav arbitrážní agendy Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce právní a majetek státu.

Letošní ročník konference zahájili za Ministerstvo financí slavnostním úvodním slovem Martina Matejová, ředitelka odboru Legislativa a sporné agendy, a Jaroslav Kudrna, vedoucí oddělení Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic. Úvodní přednáška s názvem „The Investment’s Unity“ poté patřila přednímu odborníkovi na investiční arbitráže profesoru Christopheru Schreuerovi, který má za sebou působení na špičkových univerzitách ve Vídni a v Salzburku a na univerzitě Johns Hopkins ve Spojených státech. Konference přitáhla pozornost více než 100 účastníků z více než 30 zemí.

Ministerstvo financí zastupovali členové právního týmu oddělení Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, které má na starosti obranu ČR v mezinárodních investičních arbitrážích a dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků, ke kterým v letošním roce přibyla vítězství proti žalobcům Fynerdale Holdings B.V. ve věci obchodu s mákem a Pawlowski AG ve věci údajného zmaření developerského projektu.

Vítězství v takovýchto sporech znamená pro státní rozpočet uhájení řádově až miliard korun. Výsledky dosud ukončených arbitráží jsou celkem 29 vítězství Česka, 3 porážky a 3 dohody o narovnání s protistranou. Tyto výsledky řadí Českou republiku v této oblasti mezi nejúspěšnější státy na světě. Jen v uplynulých pěti letech jsme zvítězili v patnácti arbitrážích a uhájili v nich státu přes 20 mld. Kč. Přehled všech probíhajících i ukončených sporů je k dispozici na webu MF zde.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
ministerstvo financí