Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2021

ministerstvo financí

Očekávané splátky státního dluhu ve střednědobém výhledu do roku 2023 vykazují od roku 2018 klesající trend, přičemž jejich očekávaná výše pro rok 2021 dosahuje 226,3 mld. Kč, což představuje jejich pokles o přibližně 16 mld. Kč oproti roku 2020 a o přibližně 81 mld. Kč oproti historicky nejvyšším splátkám státního dluhu v roce 2018. Díky této skutečnosti vykazuje klesající trend ve střednědobém výhledu rovněž i celková očekávaná potřeba financování v letech 2021 až 2023, která kromě splátek státního dluhu v sobě zahrnuje pokrytí schodku státního rozpočtu a další převody a ostatní operace státních finančních aktiv, a to jak v absolutní výši, tak i ve vyjádření jako podílu na HDP. Pro rok 2021 činí očekávaná výše potřeby financování 546,3 mld. Kč, tj. přibližně 9,3 % HDP.

financování

Potřebu financování v roce 2021 plánuje Ministerstvo financí pokrýt emisemi střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů denominovaných v domácí měně, a to na domácím trhu v celkové jmenovité hodnotě minimálně 400 mld. Kč. V závislosti na vývoji na finančních trzích a měnově-politické situaci se plánuje na domácím trhu vydání nových emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů denominovaných v domácí měně se splatností od roku 2024.

V případě zachování výhodných podmínek v podobě záporných či nulových výnosů na eurovém dluhopisovém trhu a zájmu primárních dealerů a dealerů plánuje Ministerstvo financí pro úplné či částečné refinancování eurové potřeby financování vydat především nové emise státního eurodluhopisu na domácím trhu pod českým právem a bude pokračovat v realizaci dalších kroků za účelem rozvoje a zatraktivnění této formy financování pro mezinárodní investory.

Ministerstvo financí pro rok 2021 rovněž počítá s pokračováním úspěšného projektu Dluhopisu Republiky, které za uplynulých osm upisovacích období nakoupili občané v celkové jmenovité hodnotě přes 25 mld. Kč.

Díky stabilizaci absolutní hodnoty státního dluhu, resp. snižování jeho podílu na HDP, na které se Ministerstvo financí zaměřilo v posledních letech, byl vytvořen dostatečný prostor k možnému zvýšení státního dluhu za účelem krytí dopadů pandemie na státní rozpočet a posílení likviditních rezerv státní pokladny. I přes mimořádnou ekonomickou a zdravotní krizi Ministerstvo financí odhaduje nárůst státního dluhu v roce 2021 v relativním vyjádření ve vztahu k HDP na obdobnou úroveň jako v roce 2012.

Z důvodu ponechání možnosti pružné reakce na aktuální vývoj potřeby financování a na vývoj situace na finančních trzích bude uveřejněna v červnu roku 2021 aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky pro druhé pololetí, případně budou publikovány její čtvrtletní aktualizace.

Kompletní dokument ke stažení je tady (PDF, 900 KB, 24 stran).

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR