Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2020

ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejnilo v pořadí již šestnáctou Zprávu o vývoji finančního trhu, která shrnuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce včetně zhodnocení dlouhodobějších trendů. Zpráva rovněž podrobně informuje o hlavních legislativních aktivitách na finančním trhu, a to na národní i evropské úrovni.

Český finanční trh pokračoval i v roce 2020 ve svém dlouhodobém růstu, když celkový objem prostředků alokovaný v produktech finančních institucí či držený v hotovosti vzrostl o 8,5 % na 7,5 bil. Kč. Nejvýznamnější položkou zůstaly vklady u bank, které na konci roku představovaly téměř 5,2 bil. Kč, tedy dvě třetiny všech prostředků. „Výrazný růst zaznamenaly také finanční úspory domácností, a to zejména ty uložené ve formě netermínovaných vkladů, které vykázaly vysoce nadprůměrný meziroční růst o téměř 17 % a navýšily svůj podíl na celkových finančních úsporách domácností na více než 53 %“, říká Lenka Dupáková, náměstkyně pro řízení sekce Mezinárodní vztahy a finanční trhy.

peníze

I přes ne zcela příznivý ekonomický vývoj v roce 2020 potvrdil bankovní sektor svou tradičně vysokou odolnost. Celkový kapitálový poměr bankovního sektoru dosáhl své historicky nejvyšší úrovně ve výši 24,4 %. Celkový objem bankovních aktiv vzrostl o 5,2 % na 8,0 bil. Kč a svého nového maxima dosáhly i objemy klientských vkladů a úvěrů. „K podstatnému růstu došlo zejména u nových hypotečních úvěrů, jejichž objem vzrostl meziročně o více než třetinu na rekordních 216,8 mld. Kč“ dodává Lenka Dupáková. Důsledky pandemie COVID-19 se však negativně projevily v případě hospodářského výsledku bank, který klesl téměř o polovinu na 57,1 mld. Kč, zejména z důvodu nárůstu tvorby opravných položek a poklesu čistých úrokových výnosů. Podíl nevýkonných úvěrů na celkových klientských úvěrech vzrostl meziročně jen mírně, a to o 0,2 p. b. na 2,7 %.

Hlavní český akciový index PX meziročně klesl o 7,9 % na 1 027,1 bodů, a vyvíjel se tak obdobně jako řada indexů v dalších zemích v EU. Navzdory prudkému propadu cen aktiv na světových finančních trzích v důsledku zvýšení nejistoty v počátku globálního nástupu pandemie COVID-19 se objem obhospodařovaného majetku v investičních fondech zvýšil o 7,0 % na rekordních 735,8 mld. Kč.

Celkové posílení sektoru pojišťoven odrážející se čtvrtým rokem růstem hrubého předepsaného pojistného (meziročně o 1,2 %) bylo taženo pouze segmentem neživotního pojištění, naopak životní pojištění pokračovalo v sestupném trendu.

Prostředky účastníků III. penzijního pilíře vzrostly o 8,4 % na 527,9 mld. Kč, zatímco celkový počet účastníků se meziročně mírně snížil o 0,7 % na 4,42 mil. osob. Průměrný měsíční účastnický příspěvek vzrostl v rámci penzijního připojištění na 754 Kč a v případě doplňkového penzijního spoření na 812 Kč. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele poprvé přesáhl 1 000 Kč.

Zpráva vedle analytické části obsahuje také přehled legislativních aktivit Ministerstva financí, které měly, nebo teprve budou mít vliv na fungování finančního trhu. Za účelem zmírnění negativních ekonomických dopadů spojených s pandemií COVID-19 bylo v roce 2020 přijato několik zákonů, mezi něž patřily novela zákona o ČNB, zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů, novela zákona o spotřebitelském úvěru, zákon o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky a novela zákona o distribuci pojištění a zajištění. Účinnosti dále nabyl zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu.

Na evropské úrovni bylo schváleno nařízení týkající se řešení krize ústředních protistran a nařízení o evropských poskytovatelích skupinového financování pro podniky. V reakci na pandemii COVID 19 byla přijata změna nařízení o obezřetnostních požadavcích a balíček týkající se oživení kapitálových trhů. Nejen v těchto souvislostech se Zpráva o vývoji finančnímu trhu podrobněji věnuje také zastupování České republiky v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

Dokumenty ke stažení:
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2020 a Stručné shrnutí Zprávy

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR