Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo předcházení stavu nouze v teplárenství do konce příští topné sezony

plyn

Do 31. května 2024 bude platit předcházení stavu nouze v teplárenství, které má umožnit snížení spotřeby plynu. Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na tento stav bude moci i na další období, tedy do konce příští topné sezony, rozhodnout o pokračování provozu uhelných a dalších zdrojů tepla bez ohledu na emisní limity.

bio plyn pix zásobníky

 

„Snížení spotřeby plynu sehrálo rozhodující roli v tom, že jsme se vypořádali s ukončením dodávek ruského plynu. Loni jsme meziročně ušetřili 1,9 miliardy kubíků plynu, tedy okolo 20 procent. Díky tomu se nám povedlo splnit celoevropský cíl snížit spotřebu plynu o 15 procent,“ říká ministr Jozef Síkela a dodává: „Letos se nám oproti loňskému velmi úspornému roku daří šetřit nadále, spotřebu jsme snížili zatím přibližně o 550 milionů kubíků, je ale nutné se připravit na nadcházející topnou sezónu a dále pokračovat v dosavadních opatřeních, včetně prodloužení předcházení stavu nouze v teplárenství, který by pomohl ušetřit až 300 milionů kubíků plynu.“

Ministři členských států EU zodpovědní za energetiku schválili závazek snížit spotřebu plynu v období od 1. dubna 2023 do 31. března 2024 alespoň o 15 % ve srovnání s průměrnou spotřebou plynu v období od 1. dubna 2017 do 31. března 2022 a uvedené opatření na toto také právě reaguje.

Zásobníky plynu v ČR přesáhly 2,8 miliardy kubíků a jsou tak naplněny z více než 80 %. Letos se podařilo této hranice dosáhnout nejrychleji v historii, loni ji Česká republika dosáhla až na začátku srpna. Aktuální tempo růstu zásob je dostatečné k tomu, aby se zásobníky před zimou naplnily. Data o stavu zásobníků MPO pravidelně aktualizuje na webu www.energiezamene.cz.

ADK

Reklama

Důvodem pro vyhlášení prodloužení předcházení stavu nouze v teplárenství do 31. května 2024 je riziko nevyrovnané bilance v soustavě zásobování tepelnou energií, která může způsobit významný a náhlý nedostatek tepelné energie nebo ohrožení celistvosti soustavy zásobování tepelnou energií, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu, které bude nadále trvat i v nadcházejícím otopném období.

„Prodlužujeme předcházení stavu nouze v teplárenství už nyní, aby teplárny mohly využít letní měsíce k předzásobení se náhradními palivy pro nadcházející topnou sezónu,“ dodává ministr.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo