Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu z programu Technologie v OP PIK

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo XI. Výzvu z programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, která je zaměřena na podporu zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Alokace pro XI. Výzvy programu podpory Technologie je stanovena ve výši 250 mil. Kč. Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 9 března 2020 do 25. května 2020.

Míra podpory je maximálně 45 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 450 tis. Kč, maximální 1,5 mil. Kč.

Veškeré informace k XI. Výzvě jsou k dispozici zde.