Ministr financí Stanjura jednal s vedením EBRD o investičních projektech v ČR

EBRD

Ve čtvrtek 3. února proběhla na Ministerstvu financí schůzka viceprezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Alaina Pillouxe s ministrem financí a guvernérem EBRD za ČR Zbyňkem Stanjurou. Hlavním tématem jednání bylo zaměření projektů, které EBRD v ČR připravuje v návaznosti na loňské rozhodnutí o dočasném obnovení investic na našem území tak, aby co nejefektivněji podpořily český soukromý sektor při zotavení z dopadů koronavirové krize. Ministr financí na schůzce zdůraznil, že největší potenciál pro zapojení EBRD vnímá v podpoře českých podniků při transformaci na zelenou ekonomiku a rozvoji jejich přeshraničních aktivit.

Investice EBRD by v ČR měly dosahovat objemu 100-200 mil. EUR ročně. V nedávné době byly schváleny první menší projekty, které jsou plně v souladu se stanovenými cíli tzv. Country Strategy EBRD. V jednom případě se jedná o investici pro českého výrobce obnovitelných zdrojů, další dva projekty cílí na podporu malých a středních podniků skrze poskytnutí alternativního zdroje financování. V současné době probíhá také příprava projektů v oblasti kapitálových trhů a diskuze s některými českými městy o možnosti využití zdrojů EBRD při modernizaci městské infrastruktury.

Česká republika na konci roku 2007 jako jediná z členských zemí graduovala z operací banky, čímž úspěšně završila svůj proces ekonomické transformace. V březnu loňského roku nicméně získala v rámci EBRD opět přístup k financování nových projektů. O dočasné obnovení investic ČR požádala v loňském roce v reakci na současnou situaci s cílem urychlit zotavení české ekonomiky po covidové pandemii. České podniky tím získají přístup k novým zdrojům financování ve formě půjček či kapitálových investic. EBRD nově v ČR operuje v oblasti zelených investic, obnovitelných zdrojů a infrastruktury, digitalizace, informačních a komunikačních technologií nebo v rámci finančního sektoru.

V současnosti je EBRD aktivní v zemích střední a východní Evropy, Pobaltí, Balkánu, centrální Asie a jihovýchodního Středomoří. V posledních letech banka významně navyšuje objem financování na boj proti změně klimatu a na podporu trvale udržitelných zdrojů energie. Nyní se v zemích operací soustředí zejména na pomoc s překonáváním ekonomických následků pandemie Covid-19.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
ministerstvo financí