Ministr Síkela podpořil na neformálním jednání Rady EU pro konkurenceschopnost posílení surovinové bezpečnosti EU

EU COMPET

Dostupnost kritických nerostných surovin a strategičtější přístup ke zranitelnostem EU. To jsou hlavní otázky, kterým se na pondělním neformálním jednání Rady pro konkurenceschopnost ve francouzském Lens (COMPET) věnovali ministři členských států EU odpovědní za vnitřní trh a průmysl.

Jozef SíkelaČeskou republiku na neformálním jednání Rady zastupoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Oblast snižování strategických závislostí a zajištění surovinové bezpečnosti EU označil za klíčovou pro garanci unijní konkurenceschopnosti. Jako užitečný nástroj pro zlepšení situace by podle ministra Síkely mohla sloužit tvorba strategických zásob kritických surovin v EU.

„Aktualizovaná průmyslová strategie jasně ukázala, u kterých produktů je EU zranitelná. Zaměření se na tyto klíčové suroviny je důležité pro úspěch zelené a digitální transformace EU,“ řekl ve svém úvodním vystoupení ministr Jozef Síkela.

V kontextu posílení odolnosti EU ministr v diskusi zdůraznil potřebu zajištění plně funkčního vnitřního trhu, který zahrnuje 450 milionů spotřebitelů s přístupem ke zboží, službám, pracovním místům a obchodním příležitostem. Ministři diskutovali i nedostatek čipů pro automobilový a elektronický průmysl. ČR proto podpořila zaměření unijní průmyslové strategie na posílení výroby čipů v EU a podporu výzkumu a vývoje v oblasti jejich designu. „Máme za to, že připravovaný návrh aktu o čipech by měl reflektovat i důraz na snižování vstupních překážek pro design čipů a zlepšení přístupu – pokud jde o rychlost a úroveň byrokracie – k soukromému a veřejnému financování,“ uvedl během diskuze ministr Síkela.

V rámci odpoledního programu pak ministr Síkela na žádost francouzské ministryně hospodářství Agnès Pannier-Runacher moderoval ministerský workshop zaměřený na externí dimenzi surovinové politiky EU. Workshopu se kromě ČR zúčastnili ministři a vedoucí delegací Německa, Irska, Portugalska a dalších členských států. „ČR považuje za klíčové rozvíjet hlubší spolupráci především se zeměmi s bohatým surovinovým potenciálem v sousedství EU, jako jsou země západního Balkánu a severní Afriky, Norsko, Grónsko a další. Zároveň je pro garanci unijní surovinové bezpečnosti klíčová otevřená obchodní politika EU a široká síť dohod o volném obchodu,“ uvedl ministr Síkela v rámci workshopu.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo