Ministr Síkela v Evropském parlamentu: České předsednictví chce snižovat závislost na ruských energetických surovinách i rozvíjet mezinárodní obchod

eu Síkela

Prohloubit obchod se spolehlivými partnery po celém světě prostřednictvím dohod o volném obchodu, a odstraňovat tak závislost na nepřátelských či nestabilních režimech. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v Bruselu před europoslanci na výborech prezentoval priority českého předsednictví z oblasti energetiky, vnitřního trhu, ochrany spotřebitelů a mezinárodního obchodu. Zásadní je i posilování energetické bezpečnosti.

Síkela EU

„Plán REPowerEUnám umožní řešit prudký růst cen energie a vysokou závislost EU na ruských fosilních palivech, a proto je naší nejvyšší prioritou. Vynaložíme veškeré úsilí na splnění ambiciózních cílů předložených v tomto balíčku. Energetická účinnost a rozvoj obnovitelných zdrojů energie jsou důležitou součástí snižování energetické závislosti EU na ruských fosilních palivech a dosažení našich cílů v oblasti klimatu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Budeme pokračovat ve snahách o diverzifikaci dodávek, abychom pomohli dosáhnout toho, že všechny členské státy budou mít zajištěny dodávky na příští zimu. Musíme posílit mechanismus solidarity a nenechat nikoho pozadu.“

Zásadní bude také akt o čipech, který má do budoucna předcházet nedostatku čipů pro podniky v zemích EU a posílit tak odolnost evropského průmyslu.

eu síkela

ITRE Committee – Presentation of the priorities of the Czech Presidency of the EU’s Council

Další prioritou bude prohloubení transatlantických obchodních vztahů. Jejich význam zdůraznila ruská agresivní válka proti Ukrajině. Spolupráce mezi EU a USA je nezbytným předpokladem pro prosazování strategických zájmů a prosazování hodnot.

„V oblasti obchodu je ale primární Evropská komise, která jedná s našimi partnery jménem celé EU. Chceme s Komisí úzce spolupracovat a dotáhnout nebo co nejvíce posunout zejména dohody s Chile, Mexikem a blokem MERCOSUR. Podepsána již byla dohoda s Novým Zélandem,“ říká ministr.

Obchod se stal geopolitickým nástrojem. V této době, která se vyznačuje narušenými dodavatelskými řetězci a neustále se zvyšujícími cenami, můžou obchodní dohody přispět ke zmírnění problémů a snížení závislosti na problematických zemích.

„To je důležité i v souvislosti s válkou na Ukrajině, kdy potřebujeme najít náhradní zdroje paliv, nové zdroje strategických surovin, včetně těch důležitých pro zelenou a digitální transformaci, a nová odbytiště pro české firmy,“ říká ministr Síkela.

Jedním z poučení z pandemie covidu-19 i z války na Ukrajině je nutnost zajistit fungování vnitřního trhu i v krizové době. „Z tohoto důvodu se zájmem očekáváme návrh zavádějící nouzový nástroj pro vnitřní trh. Při reakci EU na krizi zajistí koordinaci, solidaritu a soudržnost, a pomůže tak řešit budoucí krize s dopadem na jednotný trh,“ říká ministr Síkela s tím, že vzhledem k významu uvedeného nástroje zahájí v Radě jednání o tomto návrhu co nejdříve.

„Budeme také aktivně usilovat o prohloubení dobře fungujícího vnitřního trhu EU s chemickými látkami a o vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí posílením evropského systému klasifikace látek a jeho řízení,“ říká ministr a dodává: „Vzhledem k cílům EU v oblasti ekologického a digitálního přechodu na energeticky účinný a konkurenceschopný průmysl jsme připraveni navázat na jednání o legislativních dokumentech v oblasti technické harmonizace a standardizace, jako je revize nařízení o stavebních výrobcích. Chceme také dokončit práci na návrhu nařízení o strojírenských výrobcích, abychom zvýšili důvěru v kvalitu výrobků na evropském trhu.“

Prioritním návrhem v oblasti ochrany spotřebitelů, který posiluje tuto ochranu v digitálním světě, je i nařízení o obecné bezpečnosti výrobků nebo směrnice o spotřebitelských úvěrech. Úkolem českého předsednictví bude vést vyjednávání, která povedou k jasným pravidlům, která budou chránit spotřebitele a zároveň nebudou zbytečně zatěžovat výrobce byrokracií.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo