Ministr Síkela – Vodík nám může v energetice výrazně pomoci

vodík

Vodíkový průmysl je jedním z hlavních nástrojů, aby Česká republika dosáhla cílů Zelené dohody pro Evropu a balíčku Fit for 55. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu poprvé zasedala Národní rada pro vodík, poradní orgán ministra, vytvořený v kontextu s Vodíkovou strategií ČR. Rada bude zasedat pravidelně, sejde se opět v létě.vodík

„Vodík je téma, které rezonuje napříč všemi členskými státy EU a my si nemůžeme dovolit ztratit ani den, abychom nezačali zaostávat za ostatními zeměmi. Obrovskou výhodou pro nás je, že ve vodíkových technologiích jsme všichni na začátku a máme podobnou výchozí pozici. Vodíková strategie je jednou z hlavních priorit k tomu, abychom dosáhli cílů Zelené dohody pro Evropu a balíčku Fit for 55,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Radě předsedá zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie. Jsou v ní zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, univerzit, výzkumných organizací, Asociace krajů ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Českého plynárenského svazu, Svazu chemického průmyslu ČR, České vodíkové technologické platformy HYTEP, TPUE Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“, SUSCHEM Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii, Technologické agentury ČR a Komory obnovitelných zdrojů energie. Další zasedání Rady se uskuteční v létě, kdy se vyhodnotí plnění Vodíkové strategie ČR a provede se její aktualizace.

vodík mpo

Foto: MPO

 

„Vodík a vodíkové technologie jsou pro průmyslové země, jako je Česká republika, příležitostí ke zvýšení konkurenceschopnosti. Pro úspěch vodíku je důležité, abychom byli schopni nízko-uhlíkový vodík vyrobit za správnou cenu, aby byl jako palivo nebo zdroj energie konkurenceschopný se stávajícími fosilními palivy,“ říká náměstkyně ministra pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková.

„Rada musí mít při své práci vždy na zřeteli dva strategické cíle uvedené ve vodíkové strategii: redukci skleníkových plynů a podporu hospodářského růstu. Vodíkové technologie budou zásadní pro transformaci našeho hospodářství,“ říká Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, a dodává: „To je také důvod, proč jsme na první zasedání Národní rady pro vodík přivedli tři úspěšné české firmy, abychom ukázali, že můžeme v dané oblasti být na špičce vývoje a výroby příslušné technologie.“ Jan Světlík, generální ředitel Cylinders Holding, představil koncept inteligentních úložišť a vývoj vysokokapacitního přepravního návěsu na vodík. Vladimír Matolín, ředitel LEANCAT, ukázal poslední výsledky ve vývoji elektrolyzérů, úspěšná zařízení pro využití vodíku v lékařství a měřící stanice pro vývoj palivových článků. Obchodní manažer firmy DEVINN Adam Bažant předvedl vodíkové generátory, které již byly použity pro napájení stage během hudebních festivalů, koncept autonomní dobíječky elektromobilů, vodíkový přepravník, který pojme 90 kg vodíku a dá se převážet za osobním automobilem, nebo futuristický prototyp osobního dronu poháněného vodíkovými palivovými články.

vodík

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo